Ranné zhrnutie (20.11.2023)

8:37 20. novembra 2023
 • Akciové indexy v ázijsko-tichomorskom regióne sa počas seansy obchodovali prevažne vyššie. Na začiatku nového týždňa investori predlžujú pozitívne nálady poháňané nádejou na ukončenie zvyšovania úrokových sadzieb.

 • Čínske indexy vzrástli približne o 1,30 - 1,50 %, kórejský Kospi zaznamenal nárast o 0,85 %, japonský Nikkei pokles o 0,60 % a austrálsky S&P ASX 200 pokles o 0,20 %.

 • Dolár stratil voči všetkým menám skupiny 10, zatiaľ čo index mien rozvíjajúcich sa trhov vzrástol na najvyššiu úroveň od februára. Investori už oceňujú dokonca 30 % pravdepodobnosť prvého zníženia úrokových sadzieb v marci nadchádzajúceho roka.

 • Čína v súlade s očakávaniami ponechala referenčné úrokové sadzby pre úvery nezmenené. Slabší jüan naďalej obmedzoval ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, keďže rozhodovacie orgány čakali na vplyv predchádzajúcich stimulov.

 • V súčasnosti je päťročná úroková sadzba v Číne na úrovni 4,2 % (prognóza 4,2 %, predchádzajúca 4,20 %) a jednoročná na úrovni 3,45 % (prognóza 3,45 %, predchádzajúca 3,45 %).

 • Ratingová agentúra Moody's ponechala úverový rating Talianska na úrovni Baa3 a zvýšila výhľad z negatívneho na stabilný. Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti v komentári zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že je s výsledkom spokojný.

 • Ceny ropy vzrástli po informácii, že OPEC+ zvažuje zavedenie ďalších obmedzení dodávok ropy. Ďalšie zasadnutie skupiny sa uskutoční koncom tohto mesiaca.

  Kryptomeny zaznamenali mierny nárast po tom, ako koncom minulého týždňa zažili hlbšiu korekciu. Bitcoin dokonca klesol na 36 000 USD, zatiaľ čo ostatné projekty stratili viac. Ethereum bolo opäť slabšie ako trh a kleslo na úroveň 1910 USD, teda o viac ako 10 % oproti maximám z prvej polovice tohto roka.

  Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

  OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

  Poklesy boli spôsobené neprijatím žiadostí o ETF zo strany SEC a predĺžením platnosti dvoch žiadostí. Okrem toho SEC vydala ďalšie odporúčania, podľa ktorých budú musieť fondy opätovne predložiť aktualizované žiadosti.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta