Ranné zhrnutie (21.08.2023)

8:47 21. augusta 2023
 • Indexy z Ázie a Tichomoria sa počas prvej seansy nového týždňa obchodovali zmiešane - Nikkei a Kospi získali po 0,3 %, Nifty 50 pridal 0,2 %, S&P/ASX 200 klesol o 0,3 % a indexy z Číny sa obchodovali až o 1 % nižšie

 • Futures na americké a európske indexy sa na začiatku nového týždňa obchodovali bez väčších zmien

 • Čínska ľudová banka znížila jednoročnú úrokovú sadzbu z 3,55 % na 3,45 %, zatiaľ čo päťročná sadzba zostala nezmenená na úrovni 4,20 %. Ide o sklamanie, keďže trh očakával zníženie oboch sadzieb o 15 bázických bodov v snahe podporiť chradnúce čínske hospodárstvo

 • Spojené štáty dali zelenú transferu stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Holandsko a Dánsko už oznámili, že spolu prevedú približne 60 lietadiel

 • Rozhodnutie o presune stíhačiek F-16 na Ukrajinu ostro kritizovalo Rusko a pohrozilo, že bude reagovať tvrdými opatreniami vzhľadom na schopnosť stíhačiek F-16 niesť jadrové zbrane.

 • Nomura znížila svoju prognózu rastu HDP Číny v roku 2023 z 5,1 na 4,6 %, pričom ako dôvod uviedla slabé údaje za júl. Prognóza na rok 2024 zostala nezmenená na úrovni 3,9

 • Japonsko sa rozhodlo zvýšiť minimálnu hodinovú mzdu vo fiškálnom roku 2023 o približne 4,2 % oproti približne 3,3-percentnému zvýšeniu v predchádzajúcom roku

 • Obchodná bilancia Nového Zélandu dosiahla v júli -NZ 1,107 mld. dolárov (oč. +NZ 0,05 mld. dolárov), keďže vývoz sa prepadol, zatiaľ čo dovoz vzrástol

 • Kryptomeny sa dnes obchodujú zmiešane, pričom Bitcoin v čase tlače klesol o 0,2 % a Dogecoin pridal 0,1 %

 • Energetické komodity sa dnes obchodujú vyššie - ropa sa obchoduje o 0,7 % vyššie, zatiaľ čo ceny zemného plynu v USA vzrástli o 0,8 %

 • Drahé kovy sa dnes obchodujú o niečo vyššie - zlato a platina si pripísali 0,1 %, zatiaľ čo striebro sa obchoduje o 0,3 % vyššie

 • EUR a GBP sú najvýkonnejšími hlavnými menami, zatiaľ čo NZD a AUD najviac zaostávajú

Čínske akcie dnes zaostávali za regionálnymi partnermi po menšom než očakávanom znížení sadzieb zo strany People's Bank of China. Kurz CHNComp sa dokonca nakrátko obchodoval pod úrovňou 6 031 bodov, čím dosiahol najnižšiu úroveň od konca novembra 2022. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk