Ranné zhrnutie (21.11.2023)

8:26 21. novembra 2023
 • Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie na vyšších úrovniach pod vedením technologických akcií. S&P 500 si pripísal 0,74 %, Dow Jones sa posunul o 0,58 % vyššie a Nasdaq vzrástol o 1,13 %. Russell 2000 s malou kapitalizáciou si pripísal 0,5 %.
 • Náladu v technologickom sektore podporili dobré výsledky akcií spoločností Microsoft a Nvidia, ktoré sa vyšplhali na nové rekordné maximá.
 • Indexy z ázijsko-pacifického regiónu sa dnes obchodovali vyššie po včerajšom optimistickom vedení z Wall Street. S&P/ASX 200 si pripísal 0,3 %, Kospi sa posunul o 0,7 % vyššie, Nifty 50 pridal 0,4 % a indexy z Číny si pripísali 0,1 - 0,6 %. Nikkei zaostával s poklesom o 0,1 %.
 • Futures na DAX naznačujú mierne vyššie otvorenie dnešnej európskej peňažnej seansy.
 • USD naďalej klesá v súvislosti s poklesom amerických výnosov. USD index sa posunul na najnižšiu úroveň za posledné 3 mesiace.
 • Iránsky minister ropného priemyslu Owji uviedol, že produkcia ropy v krajine by mala do konca 1. štvrťroka 2024 dosiahnuť 3,6 mil. barelov denne.
 • Spojené arabské emiráty zvýšia svoj cieľ ťažby ropy na 3,075 mil. barelov denne v januári 2024.
 • Spoločnosť JPMorgan očakáva, že priemerná cena ropy Brent v roku 2023 bude 83 USD za barel a v roku 2024 81 USD za barel. Priemernú cenu v roku 2025 vidí na úrovni 75 USD za barel v podmienkach spomaľujúceho sa rastu dopytu.
 • Zo zápisnice RBA vyplynulo, že banka vidí riziko rastu inflačných očakávaní, ak sa sadzby nezvýšia.
 • Banka tiež uviedla, že inflačné prognózy zamestnancov predpokladajú ešte jedno alebo dve zvýšenia sadzieb.
 • Hlavné kryptomeny dnes sťahujú  Bitcoin klesá o 0,2 %, Ethereum sa obchoduje o 0,4 % nižšie a Dogecoin klesá o 1,1 %.
 • Obchodovanie s energetickými komoditami je zmiešané  ropa klesá o 0,4 %, zatiaľ čo ceny zemného plynu v USA rastú o 0,7 %.
 • Vzácne kovy sa obchodujú zmiešane  zlato získava 0,6 %, striebro sa obchoduje o 0,9 % vyššie, platina klesá o 0,3 % a paládium sa prepadá o 1,2 %.
 • NZD a JPY sú najvýkonnejšie hlavné meny, zatiaľ čo CAD a USD najviac zaostávajú.
Index USD (USDIDX) naďalej klesá spolu s klesajúcimi výnosmi v USA. Index sa včera posunul na najnižšiu úroveň za posledné 3 mesiace a pokúša sa prelomiť pod zónu podpory 103,35, vyznačenú predchádzajúcimi cenovými reakciami a 200-sadzobným kĺzavým priemerom (fialová čiara). Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta