Ranní shrnutí (23.03.2023)

9:47 23. marca 2023
 • Americké indexy zakončily včerejší seanci níže. S&P 500 klesl o 1,65 %, Dow Jones klesl o 1,63 % a Nasdaq se propadl o 1,60 %. Russell 2000 skončil o 2,83 % níže
 • Indexy z Asie a Tichomoří dnes – Nikkei klesl o 0,17 %, S&P/ASX 200 se posunul o 0,67 % níže, zatímco Kospi a Nifty 50 vzrostly o 0,30 % a 0,06 %
 • Indexy z Číny se obchodovaly o 0,39-0,69 % výše
 • DAX futures naznačují na vyšší otevření dnešní evropské seance
 • Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že bankéři letos nečekají snížení sazeb, a že jsou připraveni v případě potřeby zvýšit sazby výše, než se očekávalo.
 • Ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že americká vláda neuvažuje o „plošném pojištění“ bankovních vkladů
 • BoA snížila svou prognózu sazeb Fed Funds na 5–5,25 % z předchozích 5,25–5,5 %
 • Goldman Sachs očekává, že zlato dosáhne hranice 2050 dolarů do 12 měsíců
 • Moody's varuje, že delší období napjatých financí riskuje rozšíření stresu mimo bankovnictví
 • Čínská jednotka Evergrande varuje, že může zastavit výstavbu kvůli nedostatku financí
 • Hlavní ekonom RBNZ Conway řekl, že pokud inflační očekávání neklesnou, budou muset politici udělat více
 • Coinbase obdržela oznámení od amerických regulátorů kvůli údajnému porušení použití donucovacích prostředků
 • Kryptoměny se dnes obchodují výše – bitcoin roste o 1,9 %, Ethereum přidává 1,4 %
 • Na trhu s energetickými komoditami lze zaznamenat smíšené nálady – ropa klesla o 0,7 %, zatímco ceny zemního plynu v USA vzrostly o 2,3 %.
 • Drahé kovy se posunuly výše – stříbro vzrostlo o 0,5 %, zlato roste 0,75 % výše
 • AUD a NZD jsou nejvýkonnější hlavní měny, zatímco USD a CHF nejvíce zaostávají

 

US30 se po včerejších komentářích Powella dostal pod hlavní support na 32620 Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť