Šance na zvýšení sazeb Fedu se zvyšuje, americké indexy klesají

17:40 31. mája 2023

Americké indexy zaznamenávají pokles, který se zrychlil po údajích o počtu volných pracovních míst v USA (JOLTS) za duben. Údaje ukázaly neočekávaný nárůst počtu volných pracovních míst v USA z 9,745 milionu na 10,1 milionu. Údaje za březen byly revidovány z 9,59 na 9,745 milionu. Trh přitom očekával, že ukazatel JOLTS bude pokračovat ve ztrátové sérii zahájené na začátku letošního roku a klesne na 9,4 mil.

Z pohledu Fedu se jedná o jednoznačně jestřábí údaj, neboť naznačuje stále silný trh práce. To v kombinaci s dosažením dohody o dluhovém stropu USA zvyšuje tržní ceny zvyšování sazeb Fedu. Peněžní trhy v současnosti oceňují zhruba 70 % šanci na zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na červnovém zasedání FOMC (14. června 2023). Pro srovnání, včera byla tato šance oceněna na přibližně 60 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Mezi indexy na Wall Street dnes nejvíce zaostává index Russell 2000 (US2000) s malou kapitalizací, který v době tisku klesl o 1,5 %. Dow Jones (US30), Nasdaq-100 (US100) a S&P 500 (US500) se dnes obchodují každý o zhruba 0,8 % níže. Index S&P 500 se nyní obchoduje od začátku měsíce víceméně beze změny.

US500 se dnes stahuje zpět a vyhlíží retest cenové zóny označené 50% retracementem klesajícího impulsu zahájeného na začátku roku 2022. Tentokrát však bude tato oblast otestována jako support. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť