Slabé čtvrtletní zprávy společností Apple, Amazon a Alphabet 📉

1:17 3. februára 2023

Finanční zprávy velkých technologických společností negativně zklamaly Wall Street a ukazují na další zpomalení. Navzdory svátečnímu čtvrtletí ve většině obchodních segmentů se technologickým megafirmám nepodařilo překonat očekávání analytiků. Vzhledem ke zpomalující ekonomice a slabší spotřebitelské náladě se zdá, že "dezinflační" rok 2023 by mohl být pro giganty ze Silicon Valley výzvou.

Apple (AAPL.US)

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Tržby 117,15 miliardy dolarů oproti prognózám 121,14 miliardy dolarů
 • Zisk na akcii (EPS): 1,88 vs. 1,94 prognózy
 • Příjmy z prodeje telefonů Iphone: 65,78 miliardy USD oproti prognózám 68,3 miliardy USD
 • Tržby za MacBooky: 7,74 miliardy USD oproti prognózám 9,72 miliardy USD.
 • Tržby za iPad: 9,4 miliardy USD oproti prognózám 7,78 miliardy USD.
 • Celkové tržby z produktů: 96,39 miliardy dolarů oproti prognózám 98,98 miliardy dolarů.
 • Tržby v Číně: 23,91 miliardy dolarů oproti prognózám 21,8 miliardy dolarů.
 • Domácnost a příslušenství: 13,48 miliardy dolarů oproti prognózám 15,32 miliardy dolarů

Prodeje iPhonů klesly o 8 % oproti rekordnímu 1. čtvrtletí 2022, i když je třeba vzít v úvahu, že ve 4. čtvrtletí se společnost potýkala s uzavřením klíčové továrny "iPhoneCity" v čínském Čeng-čou, což ovlivnilo dodávky a výrobu. Vyšší tržby z iPadů vyráběných nejen v Číně, ale i ve Vietnamu naznačují, že politika "covid-zero" si možná vybrala "jednorázovou" daň na prodejích iPhonů, chytré telefony stále nemají geograficky diverzifikovanou výrobu. Vyšší než očekávané tržby z Číny však mohou naznačovat, že otevírající se čínská ekonomika bude pro Apple stále důležitějším trhem.

Společnost Apple vykázala první meziroční pokles tržeb od roku 2019. Přestože se tržby z prodeje iPhonů přiblížily 4. čtvrtletí 2021, nepodařilo se jim překonat 1. čtvrtletí 2022, a to i přes debut nového iPhonu 14 a prázdninové čtvrtletí. Zdroj: Statista, YahooFinance

Amazon (AMZN.US)

 • Příjmy: 149,2 miliardy dolarů oproti 145,8 miliardy dolarů
 • Zisk na akcii (EPS): 0,03 USD oproti prognóze 0,17 USD
 • Tržby z cloud computingu (AWS): 21,38 mld. dolarů vs. prognózy 21,76 mld. dolarů.
 • Provozní zisk: 2,7 miliardy USD oproti prognózám 2,51 miliardy USD.
 • Provozní marže: 1,8 % oproti prognózám 1,85 %.
 • Tržby z elektronického obchodování: 64,53 miliardy USD oproti prognózám 65,03 miliardy USD
 • Odhadovaný provozní zisk v 1. čtvrtletí 2023: 0 až 4,0 miliardy USD oproti prognózám 3,52 miliardy USD.
 • Odhadované tržby v 1. čtvrtletí 2023: 121 až 126 miliard USD oproti prognózám 125,55 miliardy USD.

Příjmy z cloud computingu Amazon Web Services se zpomalují a byly téměř o 400 milionů dolarů nižší, než se očekávalo. Vysoce maržový byznys AWS tvoří více než polovinu čistého zisku společnosti, a pokud příjmy z něj zpomalí v dvouciferných číslech i v roce 2023, mohl by zisk na akcii v prostředí nižších tržeb z elektronického obchodu nadále klesat. Zisky byly překvapivě slabé, i když stojí za zmínku, že je výrazně zatížila ztráta akcií výrobce elektromobilů Rivian Automotive (RIVN.US), jehož cena akcií od začátku roku vzrostla o více než 20 %. Společnost předpověděla pomalejší růst tržeb v 1. čtvrtletí.

Alphabet (GOOGL.US)

 • Tržby: 63,12 miliardy dolarů oproti prognózám 63,24 miliardy dolarů
 • Zisk na akcii (EPS): 1,05 USD oproti 1,20 USD
 • Příjmy z reklamy: 59,04 miliardy USD oproti odhadům 60,64 miliardy USD
 • Příjmy z cloudových služeb společnosti Google: 7,32 miliardy USD oproti prognózám ve výši 7,3 miliardy USD.
 • Příjmy z Youtube: 7,96 miliardy dolarů oproti prognózám 8,27 miliardy dolarů
 • Příjmy ze služeb: 67,84 miliardy dolarů oproti prognózám 68,9 miliardy dolarů
 • Ostatní příjmy: 1,5 mld: 8,80 miliardy dolarů oproti prognózám 8,14 miliardy dolarů

Slabší příjmy jsou způsobeny především slabým reklamním sektorem. Nedávný průzkum investiční banky Cowen ukázal, že výdaje na reklamu v roce 2023 klesnou dvakrát oproti roku 2022 a 2/3 inzerentů zohledňují recesi ve svých rozpočtech, což znamená, že příjmy společnosti Google mohou i nadále klesat, dokud budou přetrvávat obavy z recese. Příjmy z cloud computingu sice mírně překonávají očekávání, ale zjevně zpomalují.Akciový graf Apple (AAPL.US), interval D1. Klíčovou úrovní, kterou stojí za to sledovat, je SMA200 (červená linie), nad kterou se společnosti tento týden podařilo vystoupat ve snaze zvrátit trend. Případný pokles pod úroveň 147 dolarů by mohl předznamenat další oslabení. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta