Společnosti, které mohou profitovat na Mistrovství světa ve fotbale

15:14 18. novembra 2022

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 je naplánováno na období od 20. listopadu do 18. prosince letošního roku. Na stadionech a před televizory nás budou provázet fotbalové emoce, na obrazovkách obchodních platforem nebudou dojmy o nic menší. Jak na největší světové události nejpopulárnějšího sportu můžete nejen získat měsíc dojmů, ale také na ní vydělat? (A to nemluvíme o sázkách u sázkových kanceláří).
"Když je to bláznivé, tak je to bláznivé," to znamená, že je šampionát

Odhaduje se, že náklady na výstavbu a přípravu mistrovství světa ve fotbale v Kataru dosáhnou přibližně 220 miliard dolarů. To jsou nejvyšší náklady v historii. Zdrojem většiny výdajů je výstavba stadionů mezinárodní fotbalové specifikace. V důsledku toho je pravděpodobné, že stadiony budou pro zemi dlouhodobým přínosem, ať už budou udržovány jako sportovní zařízení, nebo ne. Mezi další významné náklady patří 440 milionů dolarů na ceny, které jsou financovány z rozpočtu FIFA ve výši 4,6 miliardy dolarů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Odhaduje se, že během mistrovství světa ve fotbale navštíví Katar 1,2 milionu fanoušků. To zajistí mnohamiliardový boom pro vlajkového dopravce Qatar Airways a hotely a restaurace v zemi. A právě v těchto odvětvích můžete hledat hlavní typy společností, které by mohly mít z mistrovství světa největší prospěch.

A vy můžete být výběrčím... nebo alespoň pokud jde o společnosti.

Rozsah takového projektu vyžaduje obrovské kapitálové investice jak z veřejné, tak ze soukromé sféry. Veřejné fondy, finanční instituce a stavební společnosti, které se budou podílet na počátečních fázích rozvoje, již svůj kapitál vyčlenily a začaly vykazovat návratnost svých investic. Vzhledem k dlouhému období financování, výstavby a příprav vyhlásila FIFA vítězného uchazeče, kterým se stal Katar, téměř před 12 lety, 2. prosince 2010.

Následně byli oznámeni oficiální partneři a sponzoři akce. Právě ty společnosti, které ještě nezaznamenaly návratnost svých investic do této sportovní události, jsou dnes nejpravděpodobnějšími kandidáty na investice, neboť se tradičně jedná o akcie, které na mistrovství světa ve fotbale vydělaly.

Těmi společnostmi mohou být:

- Qatar Airways

- Qatar Energy

- Adidas

- Coca Cola

- McDonald's

- Hyundai

- Visa

- Marriott

Čtyři pilíře investování do fotbalu

Níže jsou uvedeny charakteristiky čtyř velkých, známých a likvidních společností, které by mohly díky mistrovství světa ve fotbale 2022 zaznamenat růst.

Adidas Group (ADS.DE)

ADS se nedávno rozešla s Kanye Westem po několika kontroverzních komentářích hvězdy. Výše uvedená situace a inflační tlaky způsobily propad již tak prudce klesající ceny akcií společnosti. Společnost ADS, která se propadla o více než 60 % ze svých maxim z konce roku 2021, se v současné situaci jen těžko hledá. V roce 2018 akcie stouply o více než 10 %, prudký nárůst tržeb související s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2018 více než zdvojnásobil čtvrtletní tržby oproti předchozímu roku.

Zajímavé je, že německý benchmarkový index DAX ve stejném roce klesl o 19 %, což může naznačovat, že materiální přínos partnerství na mistrovství světa předčil očekávání trhu.

Existuje možnost, že nedávný výprodej je přehnaný a že možnost dosáhnout během mistrovství světa uspokojivého zisku na oživeném zájmu o fotbalové produkty představuje pro investora ochotného riskovat příležitost k zisku.

Adidas Group, D1 interval.

Zdroj: xStation 5

Coca-Cola (KO.US)

Coca - Cola je největší společností vyrábějící nealkoholické nápoje na světě. V hostitelské zemi, která alkoholické nápoje většinou neschvaluje, je velká šance, že společnost najde ochotného partnera, který bude na tomto mistrovství světa v kopané zásobovat a prodávat její výrobky. Vzhledem k tomu, že během zápasů a v mnoha restauračních a zábavních zařízeních po celé zemi budou k dispozici pouze nealkoholické nápoje, společnost Coca-Cola bude z přílivu návštěvníků do Kataru jistě těžit.

Přímý prodej v gastronomických zařízeních v Kataru bude představovat pouze malé procento prodeje, kterého chce společnost díky tomuto partnerství dosáhnout. Mistrovství světa ve fotbale 2018 sledovalo téměř 3,6 miliardy diváků. Očekává se, že toto číslo bude v roce 2022 překonáno.

Coca - Cola utratí ročně za reklamu přibližně 4 miliardy dolarů a dalších 400 milionů dolarů bylo vyčleněno jen na reklamní kampaň k mistrovství světa.

V roce 2010. Coca-Cola zaznamenala díky této události 5% nárůst prodeje. Jen díky mistrovství světa ve fotbale to představuje nárůst prodeje o 550 milionů dolarů. Vzhledem k publiku čítajícímu 3,6 miliardy lidí nebo více, výdaje na reklamu na tuto událost ve výši 400 milionů dolarů přinášejí náklady na jednoho potenciálního zákazníka pouhých 11 centů na osobu.

Coca-Cola, D1 interval.

Zdroj: xStation 5

McDonald’s (MCD.US)

McDonald's je konglomerát s prodejnami a franšízami téměř ve všech koutech světa. S tak obrovskou platformou pro své výrobky představuje mistrovství světa ve fotbale, které sleduje více než 3,6 miliardy diváků, vynikající příležitost k reklamě a zlepšení pověsti.

Společnost McDonald's je dlouhodobým sponzorem mistrovství světa ve fotbale, ale obvykle díky tomuto partnerství nezaznamenává přímé zvýšení prodeje. Světový pohár je spíše vnímán jako nákladově efektivní způsob, jak oslovit co nejvíce zákazníků. Tato strategie se osvědčila - společnost McDonald's ve své poslední čtvrtletní zprávě překonala odhady srovnatelných tržeb a zisku. Akcie se po této zprávě odrazily o 3,5 %.

Se solidním dividendovým výnosem 2,3 % v kombinaci s 20% růstem tržeb za kalendářní rok 2021 poskytuje McDonald's stabilní a předvídatelný tok příjmů, podobně jako Coca-Cola.

McDonald's, D1 interval.

Zdroj: xStation 5

Marriot (MAR.US)

Společnost Marriot se svými objekty v Kataru, včetně pětihvězdičkového hotelu Ritz-Carlton, bude mít během mistrovství světa přímý prospěch z dalších 1,2 milionu platících zákazníků.

Společnost Marriot vykázala mírný meziroční pokles o téměř 5 % poté, co během nedávné pandemie COVID trpěla rostoucími mzdami, sníženým přílivem zákazníků a problémy s pracovními silami. Podařilo se jí však porazit svého nejnovějšího konkurenta, protože cena akcií Airbnb letos klesla o 32 %.

Návrat k normalizaci upevnil obchodní model v očích obchodních cestujících i turistů jako kvalitní službu se snadno pochopitelnou platební strukturou a bez dodatečných poplatků, které mohou být spojeny s rezervací u Airbnb. Pohodlí a požitek z pobytu v hotelu Marriot je velmi udržitelná nabídka služeb, kterou ocenili i akcioví investoři.

Hrubá marže za posledních dvanáct měsíců (TTM) nyní činí 21 %, zatímco před pandemií to bylo 15 %. Takže zatímco tržby TTM jsou stále o 15 % nižší než v roce 2019, čistý zisk je nyní téměř o 40 % vyšší.

Marriot je jistě akcií v odvětví, které již mnozí odepsali jako zastaralý a ohrožený obchodní model ve srovnání s velkolepým růstem Airbnb. Výkonnost společnosti se však stále zlepšuje, takže jde o akcii, která stojí za zvážení.

Marriott, D1 interval.

Zdroj: xStation 5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť