Starbucks se propadl o více než 3 %, protože špatné tržby v Číně ovlivnily zisk

19:32 3. februára 2023

Akcie Starbucks (SBUX.US) v pátek ztratily více než 3,5 % poté, co kavárenský řetězec oznámil slabé finanční údaje za 1. čtvrtletí 2023. Společnost vydělala 75 centů na akcii, což bylo mírně pod odhady analytiků, kteří očekávali 77 centů. Tržby vzrostly o 8,0 % na 8,71 miliardy USD, nicméně byly nižší než odhady společnosti Refinitiv ve výši 8,78 miliardy USD kvůli klesající poptávce zejména v Číně, která je druhým největším trhem.

  • Tržby ve stejných prodejnách v USA: 10 % oproti očekávaným 9,26 %.
  • Mezinárodní tržby: -13 % oproti očekávaným -3,87 %.
  • Tržby v Číně: -29 % oproti očekávaným -13,31 %.
  • Celosvětové srovnatelné tržby v obchodech vzrostly meziročně o 5 %.
  • Společnost v předchozím čtvrtletí otevřela 459 nových čistých prodejen a ukončila toto období s 36 170 prodejnami po celém světě.

Nejdůležitější informace ze zprávy o výsledcích společnosti Starbucks za 1. čtvrtletí 2023. Zdroj:  Alpha Street

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podle prozatímního generálního ředitele Howarda Schultze odrážejí nedávná čísla "náročné globální spotřebitelské a inflační prostředí, celkově slabé čtvrtletí pro maloobchod a bezprecedentní nepříznivý vývoj v Číně v 1. čtvrtletí, který souvisí s COVID".

Finanční ředitelka Rachel Ruggeriová uvedla, že "s výjimkou Číny jsme na všech trzích zaznamenali obrovský růst". Uvedla také, že výhled společnosti na fiskální rok 2023 zůstává nezměněn

Akcie Starbucks (SBUX.US) zahájily dnešní seanci prudkým poklesem, nicméně prodejci se snaží prolomit pod 50 SMA (zelená linie). Dokud se cena nachází nad touto úrovní, je možné obnovení vzestupného pohybu. Na druhou stranu, pokud by došlo k proražení níže, další sledovaný support se nachází kolem 100,85 USD, kde je vyznačena spodní hranice struktury 1:1 a 23,6 % Fibonacciho retracement poslední vzestupné vlny. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť