Tento týždeň sa začína výsledková sezóna na Wall Stree

13:45 10. júla 2024

Tento týždeň sa na Wall Street začína výsledková sezóna za druhý štvrťrok 2024. Ako zvyčajne budú ako prvé reportovať veľké americké banky, pričom výsledky JPMorgan, Wells Fargo a Citi sú naplánované na tento piatok. Ako sa trhom a ekonomike darilo v 2. štvrťroku 2024? Čo očakávajú analytici od nadchádzajúcej výsledkovej sezóny, keď sú hlavné indexy na Wall Street na historických maximách alebo blízko nich? Pozrime sa v krátkosti na očakávania trhu.

Aký bol druhý štvrťrok 2024 pre trhy a ekonomiku?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Hoci nám zatiaľ nebola ponúknutá správa o HDP USA za 2. štvrťrok a ešte nejaký čas ju nedostaneme, mesačné údaje zverejnené za obdobie od apríla do júna 2024 nám ponúkajú určité náznaky. Aktivita na trhu s bývaním sa ďalej mierni, keďže sadzby hypoték sa držia na vysokých úrovniach. Maloobchodné tržby sa v apríli a máji takmer nezmenili. Regionálne ukazovatele sa oslabili. Trh práce medzitým zostal pevný, pričom správy o NFP ukazujú priemerný mesačný nárast zamestnanosti v 2. štvrťroku 2024 o 217-218 tis.

Slabé údaje o maloobchodných tržbách naznačujú, že pretrvávajúca inflácia, ako aj vysoké úrokové sadzby naďalej negatívne vplývajú na spotrebiteľov, a to bude jedna z tém, ktorú bude potrebné sledovať v správach o hospodárskych výsledkoch amerických spoločností. Náznaky zhoršujúceho sa makroprostredia vo zvyšných štvrťrokoch roka 2024 môžu vyvíjať tlak na akcie. Niektoré ukazovatele, ako napríklad index ISM vo výrobnom sektore, však naznačujú, že inflexný bod rastu ziskov už možno máme za sebou.

Údaje amerického ISM naznačujú, že sme možno prekročili inflexný bod v 12-mesačnom kĺzavom raste zisku na akciu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Trhy začali druhý štvrťrok 2024 na slabšej úrovni, pričom hlavné indexy na Wall Street zaznamenali v apríli pokles. Indexy S&P 500 a Nasdaq sa však neskôr dokázali z týchto strát spamätať a vyšplhali sa na nové historické maximá, pričom v období od apríla do júna získali 3,92 %, resp. 8,26 %. Na druhej strane, Dow Jones a Russell 2000 s malou kapitalizáciou sa nedokázali zotaviť z aprílového výpredaja a štvrťrok ukončili s poklesom o 1,17 %, resp. 3,62 %.

Výkonnosť cien indexu S&P 500 tiež naznačuje, že nás možno čaká obdobie výrazného rastu ziskov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Aké sú očakávania na výsledkovú sezónu?

Súčasné očakávania Wall Street hovoria o 8,8 % medziročnom raste zisku v indexe S&P 500, ako aj o 4,6 % medziročnom raste tržieb. Očakávania rastu zisku aj tržieb sa v priebehu štvrťroka oslabili, keďže analytici na konci marca 2024 videli 9,1 % medziročný rast zisku a 4,7 % medziročný rast tržieb v 2. štvrťroku 2024.

Takýto rast ziskov by bol slabší ako 5-ročný priemer (9,5 %), ale mierne vyšší ako 10-ročný priemer (8,4 % medziročne). Zároveň by však išlo o najvyššie tempo rastu od 1. štvrťroka 2022, keď zisky vzrástli o 9,4 %, a znamenalo by štvrtý štvrťrok kladného rastu ziskov v rade. Najväčší rast ziskov sa očakáva v sektoroch komunikačných služieb a zdravotníctva. V sektore materiálov sa zatiaľ očakáva hlboký pokles.

Pokiaľ ide o očakávania príjmov, ak sa naplnia, budú tiež slabšie ako päťročný priemer (6,9 %), ale aj slabšie ako desaťročný priemer (5,0 %). Naplnenie medziročnej prognózy na úrovni 4,6 % by znamenalo 15. po sebe idúci štvrťrok kladného rastu výnosov indexu. Očakáva sa, že najvyšší rast tržieb vykážu sektory informačných technológií a energetiky, zatiaľ čo sektor materiálov je jediným odvetvím, v ktorom sa očakávajú nižšie tržby ako v predchádzajúcom štvrťroku (2. štvrťrok 2023).

Zdroj: FactSet, XTB Research

Veľké banky dominujú tohto týždňovému kalendáru výnosov

Ako sme už spomenuli v úvodnom odseku, kalendáru tohto týždňa budú dominovať správy veľkých amerických bánk. Tento týždeň však budú výsledky vykazovať aj niektoré ďalšie nefinančné spoločnosti, ako napríklad PepsiCo alebo Delta Airlines.

Štvrtok

Piatok

Tok ziskov bude každým týždňom rozmanitejší. Medzi najdôležitejšími udalosťami budúceho týždňa možno nájsť Netflix alebo Johnson & Johnson.

Futures na index S&P 500 (US500) zastavili nedávny rast v oblasti 5 640 bodov a začali sa obchodovať do strany v pásme 5 630 - 5 640 bodov. V čase tlače však možno pozorovať ďalší pokus o prelomenie nad zónu 5 640 bodov. V prípade úspechu kupujúcich môže nasledovať testovanie intradenného historického maxima v blízkosti 5 645,2 bodu. Zdroj: xStation5

 • Tento týždeň sa začína výsledková sezóna na Wall Street
 • Zisky v indexe S&P 500 medziročne vzrástli o 8,8 %
 • Predpokladaný medziročný rast tržieb v rámci indexu S&P 500 o 4,6
 • Revízie odhadov zisku a tržieb smerom nadol počas štvrťroka
 • Správy spoločností Wells Fargo, Citigroup a JPMorgan tento týždeň
 • S&P 500 a Nasdaq-100 na historických maximách
  • PepsiCo (PEP.US) - pred otvorením trhu
  • Delta Airlines (DAL.US) - pred otvorením trhu
  • JPMorgan (JPM.US) - pred otvorením trhu
  • Wells Fargo (WFC.US) - pred otvorením trhu
  • Citigroup (C.US) - pred otvorením trhu
  • Bank of New York Mellon (BNY.US) - pred otvorením trhu
  • Fastenal (FAST.US) - pred otvorením trhu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk