Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.06.2023)

18:56 9. júna 2023

Budúci týždeň začne relatívne pokojne, keďže nie sú naplánované žiadne významné makroekonomické údaje. Investori však čakajú na utorkové údaje o CPI v USA, ktoré by mohli poskytnúť Federálnemu rezervnému systému posledný dôkaz potrebný pre ich stredajšie rozhodnutie o úrokovej sadzbe. Neskôr v týždni bude ostro sledované zverejnenie regionálnych ukazovateľov z USA – konkrétne NY Empire State Manufacturing Index a Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kľúčové trhy, na ktoré si budúci týždeň treba dať pozor, zahŕňajú US500, GOLD a EURUSD.

Zlato

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zlato sa v poslednom čase snaží dostať späť nad hranicu 2 000 dolárov za uncu. Vzhľadom na to, že dve hlavné centrálne banky – Federálny rezervný systém a Európska centrálna banka – budú rozhodovať o úrokových sadzbách, ich budúce smerovania budú kľúčové. Akýkoľvek náznak toho, že cyklus zvyšovania sadzieb sa blíži ku koncu alebo sa blíži k pauze, by mohol výrazne ovplyvniť trajektóriu zlata. Naopak, jastrabie vedenie by mohlo drahým kovom potenciálne zhoršiť nedávny pokles. Kritická úroveň podpory na sledovanie zlata je okolo 1 920 USD za uncu.

EURUSD

Menový pár EURUSD môže budúci týždeň zaznamenať zvýšenú volatilitu. Séria najvyšších makroekonomických správ v USA, naplánovaná na utorok a stredu pravdepodobne ovplyvní EURUSD. Utorkový jastrabí postoj Federálneho rezervného systému by mohol krátkodobo posilniť dolár a vyvíjať tlak na pokles EURUSD. Očakávané stredajšie zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB by však mohlo podporiť euro. Analytici predpovedajú, že rovnováha by sa mohla nachádzať v rozsahu 1,06/1,07. Okrem toho by tento pár mohol zažiť pohyb aj vo štvrtok po zverejnení indexu NY Empire State Manufacturing Index, Philadelphia Fed Manufacturing Index a údajov o nárokoch na nezamestnanosť.

US500

Na budúci týždeň sa očakáva zvýšená volatilita indexov. US500 sa prelomil nad kritickú zónu podpory, pretože investori očakávajú koniec cyklu zvyšovania sadzieb a žiadnu zmenu úrokových sadzieb na tohtotýždňovom stretnutí FOMC. Ak Federálny rezervný systém výslovne oznámi, že cyklus zvyšovania sadzieb sa ešte neskončil, US500 by mohol zaznamenať hlbšiu korekciu. Na druhej strane, ak bude oznámený koniec cyklu zvyšovania sadzieb, mohlo by to spustiť ďalší pohyb smerom nahor na US500, čo by mohlo viesť k pohybom typu eufórie. Po rozhodnutí Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách je na nasledujúci deň naplánované zverejnenie regionálnych ukazovateľov z americkej ekonomiky. Tie by mohli poskytnúť pohľad na súčasný stav americkej ekonomiky a poskytnúť investorom lepšiu predstavu o tom, či sa chystáme vstúpiť do predĺženého obdobia kontrakcie.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
781 000 investorom z celého sveta