US Open: indexy zostávajú pod tlakom rastúceho dolára a výnosov dlhopisov 📌

16:31 16. apríla 2024

Druhý deň tohto týždňa prináša na trhy ďalšiu dávku volatility. Tesne pred otvorením hotovostnej seansy sa americké indexy pokúsili o odraz a kontrakty US500 a US100 na chvíľu dokonca získali. Zisky však boli na začiatku hotovostnej seansy vymazané, keďže rastúce výnosy amerických dlhopisov podporujú medvede. V čase zverejnenia sa výnosy 10-ročných dlhopisov pohybovali na úrovni 4,68 %, zatiaľ čo výnosy 2-ročných dlhopisov sa blížili k hranici 5,00 %. V oboch prípadoch chýba výnosom približne 4 až 7 % k maximám dosiahnutým v októbri 2023. Spodná hranica konsolidačného kanála pri vrcholoch sa však už nachádza v súčasnom pásme výnosov. To vyvoláva otázku, koľko z rastového impulzu je ešte pred nami za predpokladu, že nedôjde k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb a že sa súčasná úroveň dlhodobo udrží.

TNOTE (interval D1)

Rastúce výnosy dlhopisov vyvíjajú tlak na ponuku na akciovom trhu. Naopak, vrchol stanovený v októbri 2023 na futures TNOTE o niekoľko seáns neskôr stanovil lokálne minimum na US500. Je možné, že podobný scenár uvidíme aj v súčasnosti. Z tohto dôvodu sa v nasledujúcich týždňoch oplatí sledovať kotácie TNOTE.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation 5

US500 (interval W1)

Uzavretie sviečky minulý týždeň viedlo k prekročeniu dvoch línií EMA na indikátore MACD, čo potvrdzuje obrat trendu. Naposledy sa tak stalo v polovici augusta 2023, čo znamenalo 3-mesačný klesajúci trend na indexe. Kľúčovou úrovňou, ktorú budú býci brániť, je jednoznačne zóna okolo 5 000 bodov. V opačnom prípade môžeme v najbližších mesiacoch očakávať ďalší pohyb smerom nadol.

Zdroj: xStation 5

Novinky spoločnosti

Ericsson (ERIC.US) dnes posilňuje o viac ako 4,00 % po oznámení dobrých výsledkov za prvý štvrťrok 2024. Upravený čistý zisk spoločnosti dosiahol 0,77 švédskych korún (SEK) v porovnaní s 0,45 SEK pred rokom. Zisk zahŕňal jednorazový zisk vo výške 1,9 miliardy švédskych korún súvisiaci s urovnaním obchodného sporu. Spoločnosť očakáva, že v druhej polovici roka sa predaj stabilizuje vďaka nedávnym získaným zákazkám a normalizácii úrovne zásob zákazníkov v Severnej Amerike.

UnitedHealth (UNH.US) posilňuje o takmer 6,00 % po tom, čo vykázala finančné výsledky za prvý štvrťrok, ktoré boli lepšie, ako očakával trh. Napriek tomu spoločnosť oznámila revíziu prognózy zisku na akciu na rok 2024 smerom nadol, aby zohľadnila vplyv kybernetického útoku a predaja v Brazílii. Skupina ponechala svoj revidovaný výhľad zisku na akciu na bežný finančný rok na úrovni 27,50 - 28,00 USD na akciu, čo je v súlade s konsenzom 27,53 USD.

Intra-Cellular Therapies (ITCI.US) získava viac ako 24 % na začiatku obchodovania po pozitívnej štúdii hodnotiacej lumateperón 42 mg ako doplnkovú liečbu k antidepresívam na liečbu veľkej depresívnej poruchy.

Tesla (TSLA.US) stráca 6,90 % po tom, čo Elon Musk oznámil zamestnancom, že spoločnosť zruší viac ako 10 % svojej globálnej pracovnej sily. Táto situácia obnovila obavy o rastové vyhliadky spoločnosti.

Zdroj: xStation 5

  • Dolár na začiatku hotovostnej seansy mierne získava
  • Výnosy amerických dlhopisov sa blížia ku kľúčovým úrovniam
  • Akciové indexy pri otvorení trhu mierne strácajú


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk