US100 roste o více než 1,5 % 📈

16:43 23. marca 2023

⚡ Nasdaq vymazal včerejší poklesy a překonává 12 900 bodů

Technologické akcie vedou dnešní rally na Wall Street, kterou nerozhodilo včerejší rozhodnutí FOMC zvýšit sazby o 25 bazických bodů a ani Powellovy komentáře o dalším utahování měnové politiky. Největší zisky jsou v současné době vidět u největších společnosti, jako jsou Meta nebo Alphabet. US100 futures kontrakt v současné době roste o více než 1,5 % a prorazil nad hranici 12 900 bodů. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA zaostaly za očekáváním, což naznačuje pokračující sílu amerického trhu práce. 

Lepší sentiment kolem akcií velkých bank také podporuje oživení indexů. Powellův včerejší projev byl nakonec v zámoří přijat pozitivně. Investoři letos očekávají maximálně jedno zvýšení úrokových sazeb. Přestože komentáře ratingových agentur Moody's a Fitch byly včera spíše negativní, nálada mezi bankami se zlepšila po komentářích generální ředitelky Citigroup Jane Fraserové, podle níž úvěrová krize v současnosti není systémovou hrozbou a finance bank zůstávají zdravé. Janet Yellenová však včera odmítla myšlenku zavedení „obecného“ systému pojištění vkladů. Nakonec však tento komentář příliš neovlivnil sentiment v průběhu dnešní seance, což naznačuje, že býci mohou mít opět navrch.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Graf US100, interval D1. Býci se pokoušejí vyšplhat zpět nad úroveň 12 900 bodů, která je definována 38,2 Fibonacciho retracementem. Případné překonání rezistence definované předchozími cenovými reakcemi by mohlo benchmarku otevřít cestu nad úroveň 13 000 bodů. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť