US500 slábne kvůli problémům bankovního sektoru. Zlato pokořilo 2000 dolarů⚡

20:10 23. marca 2023

Nálada na americkém akciovém trhu se zhoršuje kvůli stále nejisté situaci bankovního sektoru. Navzdory uklidňujícím komentářům regulátorů i samotného Jeroma Powella akciový trh nesdílí optimismus a akcie bank nadále ztrácejí. Regionální banky s omezeným přístupem k likviditě jsou obzvláště zranitelné. Futures na S&P500 jsou opět pod tlakem a růst ceny zlata do oblasti 2 000 USD potvrzuje, že obavy z eskalující finanční krize jsou stále živé:

  • Akcie First Republic Bank (FRC.US) klesly o více než 7 % a již se obchodují s téměř 90% diskontem vůči účetní hodnotě. Credit Suisse měla také podobně nízký poměr P/B;
  • Ratingová agentura Fitch včera snížila rating First Republic Bank z BB na B, což ilustruje vysoké riziko bankrotu a malou „bezpečnostní rezervu“. Cena akcií nedokázala stabilně růst navzdory likviditní injekci ve výši 30 miliard USD od velkých amerických bank;
  • Notoricky známý pokles ocenění akcií banky způsobuje, že investoři začnou před víkendem považovat další kolaps nebo převzetí za pravděpodobnější. Pro bankovní sektor jako celek by to nebyla pozitivní zpráva a mohla by být předzvěstí dalšího odlivu vkladů v prostředí vysychající likvidity;
  • Wells Fargo (WFC.US) a JP Morgan (JPM.US) smazaly své ranní zisky, zatímco Bank of America (BAC.US) a Bank of New York Mellon (BK.US) také ztrácí.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Úvěrové podmínky pro nákup velkého zboží pro domácnost v USA se zpřísňují a přiblížily se úrovním roku 2008. Zdroj: University of Michigan, Haver Analytics

Zatímco ZLATO šplhá nad 2 000 USD za unci, futures S&P500 (500 USD) po dynamických ziscích ustoupily, i když na grafu můžeme vidět býčí formaci obrácenou hlavu a ramena. Krátkodobě se zdá, že klíčovou úrovní pro býky je úroveň 4050 bodů, která je definována předchozími cenovými reakcemi a 38,2 Fibonacciho retracementem. Cena se pohybuje mezi průměry SMA200 a SMA100, odkud se poptávka a nabídka pokusí dát indexu další směr. Pokud se sentiment v bankovním sektoru zhorší, bude pravděpodobně negována inverzní formace RGR. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta