Zhrnutie dňa: dolár začína týždeň poklesom

20:11 18. septembra 2023
 • Wall Street ukončila deň s miernymi ziskami, keďže prevláda nižšia volatilita, pričom investori čakajú na kľúčové rozhodnutie Fedu a stredajšiu konferenciu Jeroma Powella.
 • US500 si pripísal 0,30 % a obchodoval sa na úrovni okolo 4510 bodov, zatiaľ čo US100 zaznamenal mierne vyšší zisk 0,40 % a obchodoval sa v blízkosti 15450 bodov.
 • Európske akciové indexy v pondelok uzavreli nižšie, pričom nemecký DAX klesol o 1,17 %, francúzsky CAC40 oslabil o 1,56 % a londýnsky FTSE100 klesol o 0,76 %.
 • Euro sa dnes stalo jednou zo silnejších mien po správach, že Európska centrálna banka (ECB) údajne pripravuje zavedenie stratégie riadenia likvidity v bankách. Táto potenciálna stratégia by mohla zahŕňať zvýšenie povinných rezerv bánk zo súčasného 1 % vkladov klientov na úroveň 3 - 4 %.
 • Nórska koruna (NOK) sa dnes zdá byť slabšia v dôsledku špekulácií, že Norges Bank môže na štvrtkovom zasadnutí ukončiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, napriek predchádzajúcim očakávaniam zvýšenia o 25 bázických bodov.
 • Aktualizácia makra z Kanady:

  • Začatá výstavba predstavovala 252 000 bytov (očakávaný: 234 300; predchádzajúca: 255 200

  • Inflácia PPI bola -0,5 % Y/Y (predtým: 2,7 % Y/Y)

  • Trend cien výrobcov v Kanade sa podobá trendu v USA, aj keď je nepravdepodobné, že by Bank of Canada (BoC) prinútil k zvýšeniu sadzieb, najmä s ohľadom na vysoko nafúknutý kanadský trh s nehnuteľnosťami.

 • V Poľsku sa jadrová inflácia CPI vyrovnala očakávaniam a klesla z 10,6 % na 10 %. To naznačuje nižšiu jadrovú infláciu v porovnaní so všeobecným indexom spotrebiteľských cien, hoci septembrový index spotrebiteľských cien zo základného indexu by mal zaznamenať výrazný pokles.

 • Na trhu kryptomien sa zaznamenali mierne zisky, ktoré sú pravdepodobne spôsobené odrazom od nedávnych poklesov, keďže z hľadiska konkrétnych kryptomien nie sú k dispozícii žiadne jasné správy. Bitcoin vzrástol o 1,60 %, pričom najvyššie zisky dosiahli 3,0 %.

Zlato ťaží z oslabenia dolára a po odraze od podpory okolo 1900 USD pokračuje v raste. Udržanie prielomu nad 1931 USD by potenciálne mohlo viesť k ďalším ziskom smerom k 1948 USD. Zdroj: xStation.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť