Zhrnutie dňa: Výrazný pokles indexov deň pred dôležitým rozhodnutím FOMC

19:04 19. septembra 2023
 • Údaje o inflácii z Kanady za august trh prekvapili. Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien sa odrazila od dna a dosiahla 4,0 % a jadrová inflácia na ročnej báze 3,3 %. Hoci BoC už ukončila cyklus zvyšovania inflácie, trh teraz oceňuje pravdepodobnosť zvýšenia inflácie v októbri na 40 % (pred zverejnením CPI to bolo 23 %).
 • USDCAD dnes jednoznačne strácal, a to aj pri stabilnom kurze amerického dolára. Pár klesol z úrovne okolo 1,35 na úrovne dokonca pod 1,34.
 • CAD okrem iného podporovala aj ďalej rastúca ropa. Brent dnes otestovala blízkosť úrovne 96 USD, pričom bola najvyššie za posledných 10 mesiacov. Mnohé inštitúcie naznačujú, že úroveň 100 USD je otázkou času, avšak vzhľadom na krehký dopyt sa cena na tejto úrovni nemusí udržať.
 • Predstavitelia OPEC+ uviedli, že dohoda o dobrovoľnom znížení ťažby je v platnosti, ale každý mesiac sa má uskutočniť jej revízia. Ak sa vyskytnú problémy s dopytom, časť produkcie by sa mohla obnoviť.
 • Práve tieto špekulácie viedli k výraznému poklesu cien v závere dňa. 
 • Inflácia CPI v eurozóne sa dostala mierne pod predbežnú hodnotu 5,2 % (predbežne 5,3 % r/r).
 • Údaje z amerického trhu s bývaním dnes vykázali veľmi zmiešané výsledky. Počet začatých stavieb na bývanie medzimesačne klesol až o 11,3 %, ale na druhej strane počet stavebných povolení vzrástol o 6,9 % r/r
 • NATGAS dnes vzrástol o približne 2,85, čo súviselo s ďalšími údržbovými prácami na najväčšom nórskom plynovom poli Troll
 • EURUSD pokračoval v pondelkovom odraze, no v závere dňa opäť ustúpil pod úroveň 1,0700, pričom výnosy rástli
 • Na Wall Street sa deň pred rozhodnutím Fedu prejavil viditeľný predajný tlak. US100 stráca takmer 0,6 %, zatiaľ čo S&P 500 klesol o 0,55 %.
 • Kryptomeny dnes pokračujú v raste na vlne ďalších správ o zavádzaní technológie blockchain medzi finančnými inštitúciami, rastúceho dlhu v USA a pripravovaných regulácií. Bitcoin získava 1,3 % a obchoduje sa na úrovni okolo 27 200 USD.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta