Zhrnutie dňa: Wall Street sa zotavuje z poklesov

19:05 25. septembra 2023
 • Témou dňa boli rastúce výnosy, pričom 10-ročné americké výnosy sa vyšplhali nad 4,50 % a dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2007. Nemecké výnosy sa vyšplhali nad 2,80 % a boli na najvyššej úrovni od roku 2011.
 • Akciové trhy na celom svete boli pod tlakom. Európske indexy skončili nižšie, pričom nemecký DAX klesol o 1 %, britský FTSE 100 a francúzsky CAC40 sa posunuli o 0,8 % nižšie a španielsky IBEX o 1,2 %.
 • Aj indexy na Wall Street začali dnešné obchodovanie poklesom, ale z počiatočných poklesov sa dokázali spamätať. Indexy S&P 500 a Nasdaq sa obchodujú o 0,2 % vyššie, Russell 2000 získava 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones sa obchoduje o 0,1 % nižšie.
 • Rast ziskov podporil americký dolár, ktorý je v súčasnosti jednou z najvýkonnejších mien krajín G10. Tlak vyvíja aj na drahé kovy, pričom zlato kleslo o 0,5 % a striebro o takmer 2 %.
 • Energetické komodity sa dnes obchodovali zmiešane, pričom ropa klesla o 0,4 - 0,6 %, zatiaľ čo ceny zemného plynu v USA vzrástli o 0,2 %.
 • Hlavné kryptomeny sa obchodovali zmiešane - Bitcoin klesol o 0,7 %, Dogecoin sa obchodoval o 0,2 % nižšie, Ethereum získalo 0,2 % a Litecoin pridal 0,5 %.
 • Nemecký index podnikateľskej klímy IFO zostal v septembri nezmenený na úrovni 85,7 (očakávaných 85,2). Podindex očakávaní sa posunul z 82,6 na 82,9 (očakávaných 83,0), zatiaľ čo podindex súčasnej situácie klesol z 89,0 na 88,7 (očakávaných 88,0).
 • Index výrobnej aktivity dallaského Fedu za september dosiahol hodnotu -18,1, čo je menej ako -17,2 v auguste a menej ako očakávaných -13,0.
 • Goolsbee z Fedu uviedol, že väčším rizikom je zatiaľ riziko, že inflácia zostane príliš vysoká, a že je nezvyčajné, aby inflácia klesla tak ako teraz bez toho, aby sa zvýšila nezamestnanosť. Goolsbee tiež uviedol, že sadzby budú musieť zostať vyššie dlhšie, ako trh očakáva
 • Člen ECB Kazaks povedal, že septembrové zvýšenie sadzieb môže umožniť prestávku na októbrovom zasadnutí
 • Člen ECB Schnabel uviedol, že hospodárska aktivita v eurozóne sa zrejme zmierňuje a že problém inflácie ešte nie je vyriešený
 • Prezidentka ECB Lagardeová uviedla, že recesia nie je súčasťou základného scenára a že ECB teraz nehovorí o znižovaní sadzieb
 • Banka HSBC znížila prognózu HDP Číny na rok 2023 z 5,3 % na 4,9 %.

Zvýšenie výnosov dlhopisov vyvíja tlak na drahé kovy, pričom zlato sa pomaly blíži k zóne podpory 1 910 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta