Vnútorná férová cena

•    Vnútorná "férová" cena (fair value) môže byť použitá ako stredná hodnota, pri ktorej nastáva trhová rovnováha (zhoda na strane dopytu a ponuky).

Ako túto cenu použiť?

Znalosť vnútornej férovej ceny a trhovej ceny aktíva ponúka možnosť získania výhody, ak sa trhová cena pohybuje nad vnútornou cenou aktíva. Jedná sa o znamenie, že sa pohybujeme v rastúcom trende (býčom), ktorý predstavuje šancu na ďalší rast. Opačná metodika platí pre klesajúce trendy. Tento prístup je často aplikovaný pri obchodovaní termínových kontraktov (futures), ktoré pri ocenení používajú časovú zložku.