Ako si vybrať forexového brokera?

Čas čítania: 2 minute(s)

Forex

-    Najväčší finančný trh sveta
-    Denné objemy obchodov dosahujú viac ako 4 bilióny USD
-    Ide o decentralizovaný trh, takže obchody neprebiehajú na jednom konkrétnom mieste

Existuje množstvo dôvodov, prečo by mal obchodník voľbu brokera dôkladne zvážiť. Ktoré aspekty by obchodník mal brať v úvahu?

1.    Je broker pod patričnou reguláciou?

Každý broker by mal byť regulovaný v krajine, v ktorej aktívne ponúka svoje služby. Samozrejme, že ak ide o ,,off-shore" brokera, mal by byť obchodník omnoho obozretnejší. Brokerské domy sa často prezentujú atraktívnymi webovými stránkami a zaujímavými bonusovými akciami, a preto je veľmi dôležité vedieť, či sú klientska prostriedky v bezpečí a či je broker regulovaný

2. Je jednoduché vložiť a vybrať finančné prostriedky?

Je veľmi dôležité, aby obchodníci vedeli, že svoje finančné prostriedky môžu vkladať a vyberať kedykoľvek a nie sú obmedzení žiadnymi podmienkami. Existuje veľké množstvo spôsobov vkladov a výberov. Môže ísť o bežné bankové prevody či rôzne elektronické platby, avšak dôležité je to, aby bolo možné výber realizovať bez toho, aby ste brokera museli kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Tak vklady, ako aj výbery by mali byť zo strany brokera realizované rýchlo a bez zbytočných zdržaní. Pokiaľ si obchodník nie je istý výberom finančných prostriedkov od brokera, je vhodné otestovať si tieto služby pomocou nižšej čiastky. Pokiaľ takýto výber prebehne štandardne, môže obchodník začať obchodovať aj so zvyšným kapitálom u daného brokera.

3. Sú všetky náklady transparentné?

Pri výbere brokera je veľmi dôležité poznať všetky náklady, ktoré sú spojené s obchodovaním, vkladom a výberom finančných prostriedkov. Je teda vhodné, aby mal broker na svojich webových stránkach samostatnú sekciu venovanú všetkým nákladom, ktoré sú spojené s obchodnou aktivitou. Obchodníka by tak nemali prekvapiť žiadne ďalšie náklady.

4. Je podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni?

Trading môže byť veľmi často osamelá činnosť, pri ktorej môžu obchodníci potrebovať nejakú oporu alebo pomoc. V takýchto situáciách je dôležité vedieť, či môžete so zákazníckou podporou hovoriť kedykoľvek a v akýkoľvek deň v týždni v čase, v ktorom je trh otvorený. E-mailová komunikácia vyžaduje minimálne úsilie, ale najlepšie svetové brokerské domy dávajú klientovi možnosť Chatu so zákazníckou podporou, telefonického kontaktu priamo so špecialistom alebo najhodnotnejšiu možnosť, ktorou je osobné stretnutie v kancelárii.

5. Dostanem aj niečo iné ako samotný obchodný účet?

Množstvo brokerských domov poskytuje iba možnosť obchodovania bez ďalších služieb. V priebehu výberu brokera by mal klient vedieť, že nebude predstavovať iba ďalšie číslo v systéme a že bude mať k dispozícii kontaktnú osobu, ktorá mu bude k dispozícii na ceste k tradingu. Táto podpora zahŕňa pomoc pri ponuke služieb, obchodných platforiem ale tiež pozornosť a služby v oblasti vzdelávania. Najlepšie brokerské domy poskytujú analytické a vzdelávacie webináre, prezenčné semináre a individuálne vzdelávacie akcie. Kontaktná osoba by mala klienta informovať o nadchádzajúcich bonusových akciách, prípadne rizikových udalostiach na trhu. Ostať v kontakte s touto osobou je vždy dobrý nápad a množstvo obchodníkov túto možnosť veľmi oceňuje. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk