Forex mobilné aplikácie pre obchodovanie

2 minute(s)

Vyskúšajte platformu XTB xStation – víťaza kategórie ‘Najlepšia obchodná platforma 2016’ udelenú spoločnosťou Personal Online Wealth Awards – a obchodujte cez 3 000 svetových trhov vrátane forexu, indexov, kryptomien, akcií a ETF na CFD. Všetko zo svojho chytrého telefónu s našou plne optimalizovanou mobilnou aplikáciou.

XTB mobilná obchodná platforma Vám umožňuje riadiť svoje účty z mobilných zariadení so systémami Android, Windows a iOS, nech ste kdekoľvek: jediné, čo potrebujete, je náš obchodný účet a internetové pripojenie alebo 3G/4G.

Mobilné obchodovanie ponúka kompletnú správu účtu, prehľad grafov aj využitie analytických nástrojov, ktoré sú potrebné pre okamžité obchodovanie finančných trhov. Môžete sa prihlásiť k svojmu obchodnému účtu alebo k demo účtu, kde môžete testovať svoje obchodné stratégie bez rizika s virtuálnym kapitálom 10 000 EUR.

Aplikácia pre forex – xStation – Vám ponúka pohodlný spôsob, ako byť neustále v kontakte s trhmi a ich aktuálnym vývojom, analýzu trhov a otváranie obchodných pozícií – všetko iba v niekoľkých krokoch.

Naša mobilná obchodná platforma Vám umožňuje:

  • Prístup na viac než 3 000 trhov vrátane forexu, indexov, kryptomien, komodít a akcií CFD
  • Úpravu pozícií z chytrého telefónu, vrátane nastavenia pokynov Stop Loss a Take Profit
  • Nastavenie upozornení
  • Využitie nástrojov pre technickú analýzu a vkladanie indikátorov do grafov

Naša mobilná obchodná aplikácia (forex & CFD) je tiež dostupná pre tablety a ponúka dokonca ešte viac možností, vrátane prispôsobiteľného vzhľadu, histórie objednávok, komentárov o dianí na trhoch a ekonomický kalendár.

Ako jeden z najväčších svetových brokerov vieme, že je mobilná obchodná aplikácia dôležitou súčasťou úspešného obchodovania. Naša mobilná platforma ponúka kompletný a bezpečný prístup k Vášmu XTB účtu, a Vy tak môžete zostať v kontakte s trhmi celý deň. Jednoducho si stiahnete zdarma aplikáciu do svojho mobilného zariadenia, prihlásite sa k svojmu účtu a môžete začať obchodovať.

Majte neustály prehľad vďaka správam z trhov, sledujte svoje obchodné portfólio alebo otvárajte obchody, nech ste kdekoľvek s našou intuitívnou profesionálnou mobilnou aplikáciou.

Ako to funguje?

Potom, čo si stiahnete aplikáciu do svojho mobilu, objaví sa po spustení prihlasovacie okno.

Na tejto obrazovke sa prihlásite k svojmu obchodnému účtu alebo k demo účtu - jednoducho zadajte svoje prihlasovacie údaje. Nemáte zatiaľ účet? Stiahnite si aplikáciu a otvorte si obchodný účet priamo v platforme.

Hneď ako vykonáte na svoj účet vklad, môžete začať otvárať obchodné pozície. Či už sledujete akékoľvek trhy - napríklad zlato alebo bitcoin - môžete ich obchodovať v mobilnej aplikácii podľa svojich predpokladov, či trh porastie, alebo bude klesať. Ak sa trh vydá smerom Vášho otvoreného obchodu, Váš účet bude v zisku. Ak však pôjde trh tzv. proti Vám, dostanete sa do straty. Ak nie ste zatiaľ pripravení obchodovať na trhoch, môžete si otestovať svoje stratégie na demo účte, ktorý je zadarmo a nie sú tu účtované žiadne poplatky.

Vlastnosti našej mobilnej obchodnej platformy (forex & CFD)
Viac než 50 % našich klientov aktívne využíva k obchodovaniu mobilnú aplikáciu. Vďaka výkonným nástrojom a svojim vlastnostiam je ľahko pochopiteľné, prečo je naša aplikácia tak obľúbená.

Platforma obsahuje:

  • Hromadné uzatváranie pozícií
  • Interaktívne grafy s technickými indikátormi
  • Kompletné možnosti riadenia pozícií
  • Ekonomický kalendár
  • Aktuálne trhové spravodajstvo

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."