Najlepšia forexová mobilná aplikácia

Čas čítania: 5 minute(s)

V dobe technologického pokroku sa mnohí brokeri rozhodli poskytovať prístup k ich službám prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tieto aplikácie sú zvyčajne bezplatné a dajú sa použiť na akomkoľvek zariadení. Keď si vyberáte brokera tak je potrebné, aby ste si skontrolovali, aké obchodné nástroje ponúka a či tieto nástroje spĺňajú vaše očakávania.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete investovať a spravovať svoje transakcie odkiaľkoľvek. Z tohto dôvodu je dôležité, aby takáto možnosť bola dostupná a ponúkala všetky funkcie na obchodovanie a sledovanie situácie na trhu.

Ak hľadáte najlepšiu mobilnú aplikáciu, venujte pozornosť nasledujúcim aspektom:

 • Bezpečnosť - skontrolujte si, či aplikáciu ponúka regulovaný broker.
 • Stabilita a rýchla odozva - ide o dôležité aspekty pri obchodovaní, lebo úlohou mobilnej aplikácie je pomôcť vám rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu na trhu.
 • Dostupnosť inštrumentov - široká škála finančných nástrojov podporovaných brokerom.
 • Použiteľnosť - nevyhnutná pre efektívne fungovanie.
 • Jednoducho čitateľné grafy - potrebné na sledovanie trhu.
 • Upozornenia a notifikácie - veľmi užitočná funkcia, ktorá vás informuje o dôležitých udalostiach a súčasných úrovniach cien bez toho, aby ste museli neustále monitorovať situáciu v aplikácii.
 • Prevody finančných prostriedkov - uskutočňovanie vkladov a výberov priamo v mobilnej aplikácii.

xStation – najlepšia mobilná aplikácia pre investorov na Forexe, CFD a ďalších trhoch...

XTB je neustále sa rozvíjajúci broker, ktorý sa odlišuje svojou prelomovou technológiou. Vyvinuli sme profesionálnu a unikátnu obchodnú platformu xStation, ktorá umožňuje našim zákazníkom realizovať trhovú analýzu, aby dokázali jednoducho a  rýchlo spravovať svoje investície.

Mobilná aplikácia xStation je jednotná platforma na investovanie prostredníctvom viac ako 4000 inštrumentov, vrátane CFD na meny, indexov, komodít, kryptomen, akcií a ETF. S týmto kompletným obchodným nástrojom môžete nielen riadiť svoje transakcie a analyzovať trhy, ale môžete aj sledovať makroekonomický vývoj, ktorý môže spôsobovať cenové pohyby, získať prístup k vzdelávacím materiálom  či k správe vašich finančných prostriedkov.

Platforma xStation sa vyznačuje moderným a intuitívnym dizajnom, ktorý bol vyvinutý na základe rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu. Zákazníci vo viac ako 100 krajinách na šiestich kontinentoch používajú túto aplikáciu s našou zárukou najvyššej kvality a stability pripojenia.

Mobilná aplikácia xStation – kľúčové funkcie

Po prihlásení sa uvidíte 5 okien: 

 • Obchodovanie,
 • Portfólio,
 • Sentimenty,
 • Kalendár a Viac.

Obchodovanie

V tomto okne sa zobrazí zoznam vybraných nástrojov. Samozrejme, že ho môžete upraviť podľa svojich predstáv. Toto je kôš vašich obľúbených nástrojov - môžete pomocou neho sledovať inštrumenty, ktoré vás zaujímajú bez toho, aby ste ich museli vždy hľadať v zozname. Ak chcete vytvoriť vlastnú skupinu, vyberte znak „+“, nájdite požadovaný symbol či ticker a opätovným kliknutím na znak + potvrďte pridanie nástroja medzi obľúbené položky.

Rýchly prehľad o týchto nástrojoch vám poskytuje najrelevantnejšie informácie o aktuálnych cenách spolu s dennou najväčšou a najmenšou cenovou a percentuálnou zmenou.

Kliknutím na nástroj zobrazíte ďalšie podrobnosti:

 • Graf – môžete zväčšiť zobrazenie na celú obrazovku jedným klikom alebo otočením telefónu do vodorovnej polohy. V tejto polohe sa zobrazia ďalšie nástroje technickej analýzy, ako napríklad: kríž, indikátory, oscilátory, tvary či Fibo úrovne.
 • Zadanie objednávky – Existujú dve možnosti objednávok: okamžité a čakajúce. Objednávkové okno obsahuje zabudovanú kalkulačku, ktorá automaticky vypočíta všetky podstatné údaje o obchode: marža/voľná marža, spread, hodnota pipu, hodnota kontraktu, komisia a denný swap. V tomto okne tiež môžete nastaviť príkazy Take Profit, Stop Loss a Trailing Stop. Keď nastavíte cenovú hladinu, kalkulačka vypočíta vzdialenosť v pipoch a nominálnej hodnote. Pri čakajúcich objednávkach môžete nastaviť aj čas ich exspirácie.
 • Cenové alerty – nastavením cenových upozornení sa vyhnete prehliadnutiu zaujímavých úrovní, ktoré môžu byť relevantné, napríklad pre vašu technickú analýzu.
 • Štatistiky - pomocou tejto funkcie môžete analyzovať vybraný inštrument a jeho denné výkyvy cien, sentiment trhu a denné, týždenné alebo mesačné zmeny.

Portfólio

Veľmi dôležitá sekcia, v ktorej môžete ovládať svoje otvorené pozície. V tejto časti ich môžete upraviť nastavením ochranných príkazov ako napríklad Take Profit alebo Stop Loss. Môžete ich použiť plošne na všetky otvorené príkazy, ktoré upravujete pre daný symbol tickera (tj. rovnaký inštrument). Objednávky zobrazené na tejto karte je tiež možné čiastočne alebo úplne uzavrieť.

V tejto sekcii nájdete taktiež svoje čakajúce objednávky, ktoré je možné upraviť alebo odstrániť, zoznam uzatvorených pozícií s kompletnými informáciami o parametroch objednávky a hotovostné transakcie.

Smerovanie trhu

Smerovanie trhu je nástroj, ktorý umožňuje sledovať, ako klienti XTB z celého sveta spravujú svoje pozície na rôznych finančných inštrumentoch. Zobrazuje tiež percento investorov s dlhými a krátkymi pozíciami na rôznych inštrumentoch. Pomocou filtrov môžete zoradiť položky podľa typu alebo vyhľadať konkrétny inštrument.

Kalendár

S integrovaným ekonomickým kalendárom, ktorý je aktualizovaný v reálnom čase, môžete sledovať aktuálnu makroekonomickú situáciu a zverejňovanie správ, ktoré môžu mať na trh veľký dopad.

Kalendár je možné filtrovať podľa krajín alebo podľa odhadovaného dopadu zverejňovanej správy na pohyb trhu.

Viac

V tejto sekcii nájdete ďalšie užitočné funkcie.

Okrem informácií o makroekonomických udalostiach zobrazených v ekonomickom kalendári, sa oplatí sledovať aj správy z trhov, ktoré pripravuje tím analytikov XTB. Zahŕňajú komentár k súčasnej situácií z fundamentálneho hľadiska ako aj zaujímavé pohľady z hľadiska technickej analýzy. Push notifikácie vo vašom smartfóne vás neustále udržiavajú v obraze o aktuálnom dianí na trhoch.

Tabuľka najväčších zmien je ďalšou funkciou, ktorá vám pomôže analyzovať trh. V tabuľke sú uvedené trhy s najväčšími pohybmi cien za vybranú časovú periódu. Od začiatku svojej činnosti sa XTB zameriava najmä na vzdelávanie obchodníkov a zvyšovanie ich informovanosti o investíciách. Za týmto účelom sme v spolupráci s odborníkmi na finančné trhy pripravili rozsiahlu databázu, ktorá obsahuje napríklad množstvo videí dostupných priamo v aplikácii a je určená pre začiatočníkov ale aj skúsených obchodníkov.

V aplikácií môžete tiež rýchlo riadiť vklady a výbery alebo presúvať prostriedky medzi vašimi obchodnými účtami.

Mobilná aplikácia xStation je k dispozícii zadarmo pre všetky zariadenia s Androidom a iOS. Naša aplikácia je podporovaná najnovšími zariadeniami s najnovšími verziami operačných systémov.

Biometrická autentifikácia pomocou odtlačku prsta bola do aplikácie implementovaná ako opatrenie na kontrolu prístupu. Toto riešenie tiež pomáha zvyšovať bezpečnosť zisťovaním falšovaných alebo odcudzených dokumentov.

Prepínanie medzi tmavým a svetlým režimom displeja sa riadi nastavením systému v telefóne (túto funkciu je možné nastaviť aj v možnostiach aplikácie).

Otvorenie obchodného účtu trvá len niekoľko minút a celý proces je online. V súčasnosti viac ako 50 percent (a tieto percentá stále rastú) zákazníkov XTB používa mobilnú aplikáciu xStation.

Záver

Vďaka mobilnej aplikácií môžete kontrolovať a spravovať svoje investície odkiaľkoľvek. Môžete tiež rýchlo a ľahko reagovať na meniacu sa situáciu na trhu a byť informovaný o dôležitých udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na potenciálne zvýšenú volatilitu. Túto aplikáciu by mal mať vo svojom smartfóne nainštalovanú každý obchodník Forexu, CFD alebo akciových trhov, ktorý si cení vysokú kvalitu, rýchlu reakciu, stabilitu a najmodernejšie riešenia.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta