Komodity

POKROČILÝ - Webinár 3

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Prečo sú fundamentálne faktory rozhodujúce pre komodity
  • Čo môže ovplyvňovať ceny komodít
  • Prečo je sezónnosť dôležitým faktorom pri obchodovaní s komoditami
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Komodity

Komodity sú jedinečným sektorom finančných trhov. Jedným z najzaujímavejších aspektov obchodovania s komoditami je komplexný vzťah ponuky a dopytu medzi ekonomickými faktormi a spotrebiteľskými zvyklosťami, čo dáva cenám potenciál k značným pohybom.

Komodity sú základnými zložkami priemyselného tovaru a ich výroba a spotreba závisia hlavne od faktorov, ako sú podnebie, sezónnosť a zdroje. Napríklad ceny ropy v posledných rokoch výrazne utrpeli, keďže produkcia bridlíc narastá rýchlejšie ako dopyt, čo vedie k nárastu zásob ropy, a to vedie k poklesu cien ropy. Tento článok vysvetľuje všetky dôležité aspekty pri obchodovaní s komoditami.

Čo presne je komodita?

Komodita je zvyčajne prírodným zdrojom, ktorý je možné spracovať a predávať. Patria sem napríklad poľnohospodárske plodiny, kovy, energie, minerály a omnoho viac.

Je dôležité poznamenať, že predaj a nákup komodít sa zvyčajne realizuje prostredníctvom štandardizovaných termínových zmlúv na viacerých burzách. To znamená, že nemusíte kupovať barel ropy a skladovať ho na Vašej záhrade. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste sa stali komoditným obchodníkom, je nakúpiť futures kontrakt. Najznámejšou a najstaršou burzou je Chicago Board of Trade (CBOT), na ktorej môže obchodník nakúpiť futures kontakty na najbežnejšie poľnohospodárske komodity vrátane pšenice, kukurice, ovsa, ryže, sóje a mnohých ďalších. Avšak skutočnosť, že obchodovanie s komoditami sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom kontraktov, má aj svoje vlastné dôsledky. Futures umožňujú obchodníkovi nakupovať alebo predávať komoditu bez potreby skladovania, čo umožňuje špekulantom, aby boli súčasťou trhu.

Preto môžeme rozdeliť komoditných obchodníkov do dvoch skupín: skutočných investorov a špekulantov. Prvou skupinou sú fyzickí kupujúci a výrobcovia komodít, ktorí používajú komoditné futures kontrakty na účely zaistenia (hedgingu), na ktoré boli pôvodne určené. Títo obchodníci skutočne dodajú alebo doručia reálnu komoditu po vypršaní daného futures kontraktu. Druhým typom obchodníka s komoditami je špekulant. Ide o obchodníkov, ktorí obchodujú na komoditných trhoch s jediným cieľom - profitovať z volatilných pohybov cien. Títo obchodníci nemajú nikdy v úmysle doručiť alebo prevziať dodávku reálnej komodity po vypršaní futures kontraktu. To môže mať významný vplyv na ceny. Ak sa vrátime späť k rope, ceny v prvom štvrťroku roku 2016 prudko klesli. Tento pohyb mal fundamentálny základ, ale bol vynútení najmä špekulantmi, ktorí očakávali, že ceny ropy klesnú na 10 dolárov za barel. Ako komoditný obchodník by ste mali brať do úvahy tento aspekt.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Fundamentálna analýza môže byť rozhodujúca:

Zatiaľ čo technická analýza môže byť užitočná pri obchodovaní s komoditami, mnoho obchodníkov má tendenciu sústrediť sa na fundamentálne faktory. Ale prečo je to tak?

Základom fundamentálnej analýzy je ponuka a dopyt. Ponuka a dopyt predstavujú jednoduchú rovnicu. Avšak veci sa komplikujú, keď sa pokúšate predpovedať ceny do budúcnosti. Obchodovanie s komoditami sa zvyčajne uskutočňuje v cykloch; niekedy je ponuka nedostatočná a ceny sú vysoké. Inokedy je komodity na trhu príliš veľa a ceny klesajú. Vo všeobecnosti sa cenové pohyby komodít z pohľadu fundamentálnej analýzy môžu rozdeliť na dve jednoduché vzorce:

  1. Ak je dopyt väčší ako ponuka, ceny by mali rásť
  2. Ak je ponuka väčšia ako dopyt, ceny ba mali klesať

Samozrejme, tieto pravidlá zvyčajne fungujú, ale to neznamená, že neuvidíte žiadnu výnimku. Finančný trh je komplikované miesto s mnohými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť ceny, a to aj ceny komodít.

Ako už bolo spomenuté, zmeny v ponuke môžu hrať kľúčovú úlohu pre komodity. Ponuka komodity je množstvo, ktoré sa prenáša z predchádzajúcich rokov produkcie a množstvo, ktoré sa produkuje počas aktuálneho roka. Napríklad, aktuálna ponuka sójových bôbov zahŕňa úrodu v pôde a množstvo, ktoré zostalo z minulého úrodného roka. Čím vyššia ponuka (so stabilným dopytom), tým nižšie by mali byť ceny. Ponuka môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú počasie, celkové množstvo vysadených akrov, výrobné štrajky, choroby plodín a technológia.

Dopyt je druhá strana rovnice. Ide o množstvo, ktorá sa spotrebuje na danej cenovej úrovni. Vo všeobecnosti sa dopyt zvýši, ak sa cena komodity zníži. Na druhej strane sa zníži, keď sa cena komodity pohybuje vyššie. Porozmýšľajme o jednoduchom príklade. Čím drahší je benzín, tým menej ľudí si ho môže dovoliť, a tým je po ňom aj nižší dopyt. V situácii, keď sa ceny benzínu zdvojnásobia, pravdepodobne by ste sa rozhodli cestovať autobusom alebo na bicykli a nie autom. To znamená, že Váš dopyt po benzíne, a teda po rope, bude nižší.

Takže ak je hlavným aspektom analýzy komodít dopyt alebo ponuka, pozrime sa, aké údaje by ste mali sledovať na posúdenie, či budú ceny klesať alebo rásť.

Ktoré údaje sledovať

Ako bolo predtým spomenuté, vzťah medzi dopytom a ponukou môže byť rozhodujúci pre vývoj cien komodít. Preto je dôležité, aby ste pozorne sledovali zverejňovanie príslušných údajov. Napríklad, obchodníci s ropou sledujú týždennú zmenu ropných zásob Oddelenia energetiky (Department of Energy), aby zistili, či smer trhu diktuje dopyt alebo ponuka. Rast zásob je medvedí znakom, pretože signalizuje, že ponuka je vyššia ako dopyt. Tu sú dva najdôležitejšie typy reportov, ktoré je potrebné sledovať:

  • Zmeny v zásobách - ako bolo ukázané na príklade s ropou, zmeny zásob sú zaujímavým spôsobom, ako zistiť, či dopyt alebo predikcie zohrávajú väčšiu úlohu na trhu v danom momente. Každá komodita má svoj vlastný typ správy a každá z nich má svoju frekvenciu zverejňovania, takže je dôležité, aby sme boli v obraze a mali aktuálne informácie. Tu je niekoľko správ, ktoré stojia za pozornosť: Ropa - API, DOE publikované každý týždeň; Poľnohospodárske komodity - správa USDA publikovaná na konci každého mesiaca.
  • Správy o zostatku - zatiaľ čo zmeny v zásobách môžu naznačovať, ktorá strana poháňa trh v danom momente, správy o zostatku môžu potvrdiť alebo vyvrátiť tieto indikácie. Publikujú sa zriedkavejšie ako správy o zmenách v zásobách, ale môžu obsahovať dôležitejšie informácie. Napríklad mesačná správa OPECu o situácii na trhu s ropou je typom správy o zostatku. Zobrazuje zmeny v dopyte, ponuke a produkcii a zahŕňa prognózy pre budúce mesiace.

Každá komodita má svoje vlastné správy, ktoré je potrebné sledovať, a preto by ste sa s nimi mali oboznámiť skôr, ako začnete s komoditami obchodovať. Moment zverejnenia je zvyčajne momentom silného nárastu volatility, takže je dôležité vedieť, kedy sú tieto správy zverejňované.

Sezónnosť a počasie

Sezónnosť je dôležitou súčasťou fundamentálnej analýzy komodít. Zatiaľ čo meny a indexy majú tendenciu pohybovať sa náhodne po celý rok, pri komoditách môžeme vidieť určitý špecifický pohyb v danom špecifickom čase roka.

Niektoré komodity, ako napríklad kukurica a pšenica, zaznamenávajú špecifické cenové tendencie, ktoré vyplývajú z ročných cyklov pestovania. Napríklad, trhy majú tendenciu tlačiť ceny nižšie počas obdobia zberu, pretože ponuka je bohatá a riziko neočakávaného negatívneho vplyvu počasia je rozptýlené. Na druhej strane, ceny obilnín sú často počas výsadby a následného pestovania vyššie, keďže sa v nich odráža riziková prirážka špekulantov vyplývajúca z počasia. Ostatné komodity, ako napríklad ropa, zemný plyn a drahé kovy, nemajú vopred definované výrobné cykly založené na sezónnosti, ale v tomto prípade sezónnosť vytvárajú spotrebitelia týchto komodít. Napríklad, ceny ropy sú často vyššie na jar v očakávaní rušnej letnej sezóny a zemný plyn zaznamenáva nárast cien na jeseň, keďže poskytovatelia energie vytvárajú zásoby na zimné mesiace.

Pozrime sa na konkrétny príklad. Druhá polovica januára je často začiatkom býčieho pohybu na obilninách a zrninách, ako sú napr. kukurica a sójové bôby. V prípade sójových bôbov sa sezónna rally všeobecne rozmáha na začiatku letných mesiacov. Na druhej strane, kukurica sa v marci často vyčerpá. Sila v obilninách je zvyčajne výsledkom zabudovania rizikových prémií do cien ako neistoty týkajúcej sa nadchádzajúcej sezóny pestovania plodín. Mnoho vecí sa môže pokaziť počas výsadby a pestovania a obchodníci vedia, že rast ceny obilnín môže byť príležitosťou pre obchod roka v prípade, že sezóna pestovania plodín nezodpovedá očakávaniam. Na nižšie uvedenom grafe môžete vidieť výkonnosť pšenice každý mesiac za posledných 5 rokov.

zdroj: Bloomberg

To vedie k ďalšiemu faktoru, ktorý stojí za pozornosť. Počasie, ako už bolo uvedené, môže tiež hrať dôležitú úlohu na komoditnom trhu. Čím je chladnejšie, tým drahší môže byť zemný plyn. Navyše, chladné počasie môže poškodiť plodiny, čo môže viesť k vyšším cenám pšenice a iných poľnohospodárskych komodít. Takže nie je to len sezónnosť, ktorá by sa mala brať do úvahy, ale aj počasie.

Takže existuje nejaký pravidelný vzorec, ktorý by sa mohol uplatniť na komoditnom trhu, pokiaľ ide o sezónnosť? Nie tak celkom. Sezónnosť je jednoducho nástrojom, ktorý naznačuje, čo trhy najčastejšie robili v minulosti, ale nemusí nevyhnutne diktovať to, čo sa bude diať v tomto roku. História sama o sebe nie je garanciou toho, že sa bude opakovať aj v budúcnosti. Tým chceme povedať, že pri rozhodovaní o obchodoch je potrebné zohľadňovať aj dianie v minulosti a možný sezónny vzorec správania sa cien.

Vzrušujúci trh

Trh s komoditami sa mierne líši od ostatných trhov. Najdôležitejšie sú fundamentálne aspekty, ale aj technická analýza môže zohrať určitú úlohu. Pri obchodovaní s komoditami však obchodník musí brať do úvahy rôzne aspekty vrátane sezónnosti alebo počasia. A čo viac, mali by ste tiež pamätať na to, že každá komodita sa riadi vlastnými zákonmi. To znamená, že niečo, čo funguje na trhu s ropou, môže byť úplne neužitočné na trhu so pšenicou alebo inými poľnohospodárskymi komoditami. Po tom všetkom možno povedať, že komoditný trh je určite jedným z najzaujímavejších pre obchodovanie.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorý mesiac je obyčajne začiatkom býčieho pohybu na obilninách?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ktorá komodita nemá preddefinovaný výrobný cyklus?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Správy, ako sú API a DOE, budú mať vplyv na:

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: EXPERT

Spoznajte pokročilé témy o investičných stratégiách, riadení rizika a oveľa viac.

ZAČAŤ