Najdôležitejšie makroekonomické dáta

ZAČIATOČNÍK - Webinár 3

Dôležitosť makroekonómie

V tomto článku sa budeme venovať:

 • Ktoré dáta majú tendenciu mať významný dopad na finančné trhy
 • Ako by rast spotrebiteľských cien mohli ovplyvniť akcie, meny a ďalšie trhy
 • Prečo je pre investorov po celom svete dôležitý makroekonomický rast

Veľká časť fundamentálnej analýzy je založená na makroekonomických dátach. Zatiaľ čo niektoré ukazovatele majú väčší dopad než iné, správy s dátami, ktoré prekvapivo prekvapia trh – či už sa blížia očakávaniam alebo sú nižšie, môžu spôsobiť značnú volatilitu na trhoch.

Začneme uvedením kľúčových makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu riadiť trh.

Zamestnanosť – pulz ekonomiky

Snáď jedným z najdôležitejších ukazovateľov hospodárskeho zdravia je zamestnanosť. To preto, že ovplyvňuje všetky aspekty ekonomickej aktivity, od dopytu až po ponuku.

Miera nezamestnanosti ukazuje percentný podiel celkovej nezamestnanej pracovnej sily, ale tej, ktorá aktívne hľadá zamestnanie a chce pracovať. Trvalý nárast miery nezamestnanosti je prejavom zhoršujúcej sa ekonomickej situácie v zemi, negatívne vnímaný finančnými trhmi ako signál k ústupu od danej meny. Trh obvykle dospieva k záveru, že čím je vyššia miera nezamestnanosti, tým je slabšia mena.

Non-farms

Jedným z najviac sledovaných makroekonomických dát modernej doby sú americké non-farm payrolls (NFP). NFP sú zverejňované každý prvý piatok v mesiaci približne o 14:30, ukazuje informáciu o novo vytvorených pracovných miestach v nepoľnohospodárskom sektore a miere nezamestnanosti za predchádzajúci mesiac.

Vzhľadom k tomu, že spotrebitelia tvoria takmer 70% americkej ekonomickej aktivity, je stav trhu práce mimoriadne dôležitý pre celkovú prosperitu zeme. Lepší než očakávaný rast NFP naznačuje, že americký trh práce posilňuje, zlepšuje vyhliadky americkej ekonomiky a často má pozitívny vplyv na americký dolár a americké akcie.

Slabší než očakávaný rast NFP alebo dokonca strata pracovných miest môže mať opačný účinok, tlmiaci vyhliadky americkej ekonomiky a oslabenie amerického doláru a amerických akcií. Môže tiež vyvolať nárast ceny zlata, pokiaľ by investori vyhľadávali drahý kov ako bezpečné útočisko.

Inflácia – kľúč k rozhodnutí centrálnej banky

Hlavným cieľom centrálnych bánk je podpora cenovej stability v ekonomike. Cenová stabilita sa meria ako zmena inflácie, takže investori monitorujú inflačné správy ako vodítko, pokiaľ ide o budúci priebeh politík centrálnych bánk.

CPI – index spotrebiteľských cien – je pravdepodobne najdôležitejší ukazovateľ inflácie. Jedná sa o štatistický odhad vytvorený pomocou cien vzorky reprezentatívnych položiek, ktorých ceny sú pravidelne zhromažďované. CPI jednoducho meria rast cien tovaru a služieb a vypočítavá sa pre rôzne kategórie a pod kategórie.

Pokiaľ je zverejnené CPI vyššie ako očakávané , znamená to, že inflačný tlak je vysoký a centrálna banka by mohla zvýšiť úrokové sadzby, čo by mohlo viesť k zvýšeniu hodnoty meny.

Všeobecne povedané, centrálne banky sa snažia čeliť rastu inflácie vyššími úrokovými sadzbami, čo môže viesť k posilnení meny. Nízka miera inflácie na druhú stranu je potlačená nižšími úrokovými sadzbami, čo môže viesť k oslabeniu meny.

HDP – skutočný obraz ekonomiky

HDP – alebo  hrubý domáci produkt – je najširším ukazovateľom ekonomiky zeme a vykazuje celkovú trhovú hodnotu všetkých výrobkov a služieb vytvorených v danom roku. HDP má dopad na osobné financie, investície a rast pracovných miest. Investori sledujú rast zeme alebo ekonomiky, aby rozhodli, či by mali upraviť rozdelenie svojich aktív. Rovnako porovnávajú mieru rastu jednotlivých zemí s cieľom rozhodnúť, kde by mohla byť najlepšia príležitosť pre investovanie. Takáto stratégia zahrňuje nákup akcií spoločností, ktoré sa nachádzajú v rýchle rastúcich krajinách. Napríklad, pokiaľ vidíte, že HDP v Nemecku rýchlo stúpa a že ekonomika prekoná ostatné, môžete si kúpiť CFD na základe DE30 (hlavný index nemeckej burzy DAX), pretože by mohol rásť rýchlejšie ako akciové trhy ostatných krajín.

Informačný šum na trhoch

Každý deň, takmer každú hodinu, sa publikuje mnoho makroekonomických údajov – zahltenie je teda veľmi ľahké. Ako obchodník však musíte vedieť, ktoré správy môžu ovplyvniť vaše otvorené pozície a čo je naozaj vhodné sledovať. Na začiatku svojej obchodnej cesty stojí za to zamerať sa na vyššie tri ukazovatele, než sa hlbšie pozrieme na ďalšie dáta, ako je spotrebiteľský sentiment, obchodné prieskumy alebo dokonca maloobchodné tržby.

Kvíz:

 1. Aká je najdôležitejšia makroekonomická správa z USA ?
 1. JOLT – s
 2. Non-Farm Payrolls
 3. Index cien výrobcov

 

 1. Aký scenár by mal byť teoreticky pre menu kladný ?
 1. Nízka inflácia
 2. Vysoká inflácia
 3. Ani jedno

 

 1. Aký je hlavný cieľ centrálnej banky ?
 1. Aby nedošlo k poklesu trhu s akciami
 2. Chce zachovať silu svojej meny
 3. Podporovať cenovú stabilitu
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Dôležitosť makroekonómie

Veľká časť fundamentálnej analýzy je založená na makroekonomických dátach. Zatiaľ čo niektoré ukazovatele majú väčší dopad než iné, správy s dátami, ktoré prekvapivo prekvapia trh – či už sa blížia očakávaniam alebo sú nižšie, môžu spôsobiť značnú volatilitu na trhoch.

Začneme uvedením kľúčových makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu riadiť trh.

Zamestnanosť – pulz ekonomiky

Snáď jedným z najdôležitejších ukazovateľov hospodárskeho zdravia je zamestnanosť. To preto, že ovplyvňuje všetky aspekty ekonomickej aktivity, od dopytu až po ponuku.

Miera nezamestnanosti ukazuje percentný podiel celkovej nezamestnanej pracovnej sily, ale tej, ktorá aktívne hľadá zamestnanie a chce pracovať. Trvalý nárast miery nezamestnanosti je prejavom zhoršujúcej sa ekonomickej situácie v zemi, negatívne vnímaný finančnými trhmi ako signál k ústupu od danej meny. Trh obvykle dospieva k záveru, že čím je vyššia miera nezamestnanosti, tým je slabšia mena.

NFP - Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech

Jedným z najviac sledovaných makroekonomických dát modernej doby sú americké Non-Farm Payrolls (NFP). NFP sú zverejňované každý prvý piatok v mesiaci približne o 14:30, ukazuje informáciu o novo vytvorených pracovných miestach v nepoľnohospodárskom sektore a miere nezamestnanosti za predchádzajúci mesiac.

Vzhľadom k tomu, že spotrebitelia tvoria takmer 70% americkej ekonomickej aktivity, je stav trhu práce mimoriadne dôležitý pre celkovú prosperitu zeme. Lepší než očakávaný rast NFP naznačuje, že americký trh práce posilňuje, zlepšuje vyhliadky americkej ekonomiky a často má pozitívny vplyv na americký dolár a americké akcie.

Slabší než očakávaný rast NFP alebo dokonca strata pracovných miest môže mať opačný účinok, tlmiaci vyhliadky americkej ekonomiky a oslabenie amerického doláru a amerických akcií. Môže tiež vyvolať nárast ceny zlata, pokiaľ by investori vyhľadávali drahý kov ako bezpečné útočisko.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Inflácia – kľúč k rozhodnutí centrálnej banky

Hlavným cieľom centrálnych bánk je podpora cenovej stability v ekonomike. Cenová stabilita sa meria ako zmena inflácie, takže investori monitorujú inflačné správy ako vodítko, pokiaľ ide o budúci priebeh politík centrálnych bánk.

CPI – Index spotrebiteľských cien – je pravdepodobne najdôležitejší ukazovateľ inflácie. Jedná sa o štatistický odhad vytvorený pomocou cien vzorky reprezentatívnych položiek, ktorých ceny sú pravidelne zhromažďované. CPI jednoducho meria rast cien tovaru a služieb a vypočítavá sa pre rôzne kategórie a pod kategórie.

Pokiaľ je zverejnené CPI vyššie ako očakávané , znamená to, že inflačný tlak je vysoký a centrálna banka by mohla zvýšiť úrokové sadzby, čo by mohlo viesť k zvýšeniu hodnoty meny.

Všeobecne povedané, centrálne banky sa snažia čeliť rastu inflácie vyššími úrokovými sadzbami, čo môže viesť k posilnení meny. Nízka miera inflácie na druhú stranu je potlačená nižšími úrokovými sadzbami, čo môže viesť k oslabeniu meny.

HDP - skutočný teplomer ekonomiky

HDP hrubý domáci produkt – je najširším ukazovateľom ekonomiky zeme a vykazuje celkovú trhovú hodnotu všetkých výrobkov a služieb vytvorených v danom roku. HDP má dopad na osobné financie, investície a rast pracovných miest. Investori sledujú rast zeme alebo ekonomiky, aby rozhodli, či by mali upraviť rozdelenie svojich aktív. Rovnako porovnávajú mieru rastu jednotlivých zemí s cieľom rozhodnúť, kde by mohla byť najlepšia príležitosť pre investovanie. Takáto stratégia zahrňuje nákup akcií spoločností, ktoré sa nachádzajú v rýchle rastúcich krajinách. Napríklad, pokiaľ vidíte, že HDP v Nemecku rýchlo stúpa a že ekonomika prekoná ostatné, môžete si kúpiť CFD na základe DE30 (hlavný index nemeckej burzy DAX), pretože by mohol rásť rýchlejšie ako akciové trhy ostatných krajín.

„Pozor“ na volatilitu trhu

Každý deň, takmer každú hodinu, sa publikuje mnoho makroekonomických údajov – zahltenie je teda veľmi ľahké. Ako obchodník však musíte vedieť, ktoré správy môžu ovplyvniť vaše otvorené pozície a čo je naozaj vhodné sledovať. Na začiatku svojej obchodnej cesty stojí za to zamerať sa na vyššie tri ukazovatele, než sa hlbšie pozrieme na ďalšie dáta, ako je spotrebiteľský sentiment, obchodné prieskumy alebo dokonca maloobchodné tržby.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Aká je najdôležitejšia makroekonomická správa z USA?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Aký scenár by mal byť teoreticky pre menu kladný?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Aký je hlavný cieľ centrálnej banky?

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

ZAČIATOČNÍK lekcie:

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: Technická analýza

Technická analýza pomáha predvídať budúci vývoj trhu a určiť okamih pre otvorenie či uzavretie pozícií. V tomto videu si predstavíme trendy, supporty a rezistencie, a tiež niektoré základné technické indikátory.

ZAČAŤ