Khối lượng giao dịch tối thiểu

Thời gian đọc: 1 minute(s)
Tại XTB, chúng tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ không chỉ các trader đã có kinh nghiệm mà còn cả những người mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cơ hội đầu tư trên cả khối lượng nhỏ và lớn với khối lượng giao dịch tối thiểu là 0.01 lot.

Tại XTB, chúng tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ không chỉ các trader đã có kinh nghiệm mà còn cả những người mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cơ hội đầu tư trên cả khối lượng nhỏ và lớn với khối lượng giao dịch tối thiểu là 0.01 lot.

Bạn có thể giao dịch các khối lượng như sau tại XTB:

  • Tiêu chuẩn (ví dụ: 6 lot)
  • Nhỏ (ví dụ: 0,3 lot)
  • Siêu nhỏ (ví dụ: 0,01 lot)

Khi nói đến khối lượng giao dịch tối thiểu, điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch 0.01 lot có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở một giao dịch, ví dụ: với khối lượng 3.51 lot.

 

news.disclaimer

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn