Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Tài Khoản XTB?

Làm thế nào để kích hoạt tài khoản XTB? 

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, bạn cần cung cấp thêm thông để xác minh danh tính cũng như kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn.

Bạn chỉ cần làm theo các bước bên dưới: 1. Đăng nhập vào mục Quản lý tài khoản bằng cách sử dụng thông tin mà bạn đã đăng ký. 2. Tải những giấy tờ theo yêu cầu. Ngoài việc xác minh bằng thông tin các nhân chúng tôi cũng cần xác minh bằng địa chỉ của bạn: Xác minh thông tin cá nhân: Đây phải là những giấy tờ tuỳ thân được chính phủ cấp và có hình ảnh của bạn. Những loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm a) Hộ chiếu b) Chứng minh nhân dân (cả hai mặt) c) Giấy phép lái xe (cả hai mặt) Xác minh địa chỉ: Giấy tờ cung cấp phải là trang đầy đủ, được cấp không quá 3 tháng và không được ở dạng tài liệu trực tuyến. Những loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm a) Sao kê ngân hàng b) Hoá đơn (gas, điện, nước) c) Hoá đơn điện thoại (phải là điện thoại cố định) d) Báo cáo thuế/hoá đơn (Phải là thuế cá nhân) Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt sau khi chúng tôi kiểm tra và phê duyệt giấy tờ của bạn. Bạn có biết? Bạn có thể đăng nhập vào Mục quản lý tài khoản, sử dụng điện thoại di động để tải các giấy tờ theo yêu cầu, rất nhanh và tiện lợi. Sau khi đăng nhập vào mục quản lý tài khoản bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn và tải giấy tờ trực tiếp từ điện thoại của mình. Tại sao chúng tôi cần những giấy tờ của bạn? XTB Limited được đăng ký và quản lý bởi Financial Conduct Authority thuộc Anh Quốc (FRN522157). Do đó chúng tôi cần phải tuân thủ theo các yêu cầu nghiêm ngặc về việc nắm được thông tin của khách hàng (KYC) và các quy đinh tiêu chuẩn cao nhất.

Bắt đầu giao dịch các chủ đề:

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn