MT4: TERMINAL

CĂN BẢN - Bài giảng 26

Mô-đun Terminal nằm ở phía dưới của nền tảng MT4 cho phép bạn quản lý và giám sát tất cả các hoạt động giao dịch, lệnh chờ, lịch sử giao dịch, hoạt động tiền mặt, số dư tài khoản, vốn chủ sở hữu và tiền ký quỹ của bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về mô-đun Terminal qua bài học này.

Bài giảng này kéo dài khoảng: 10 phút

* Kể từ khi ghi lại các video này, chương trình bảo vệ số dư âm đã có hiệu lực từ ngày 02.10.17. Điều này có nghĩa là trong khi giao dịch mức thua lỗ không thể vượt quá số tiền trong tài khoản của bạn, tuy nhiên vốn của bạn vẫn gặp rủi ro.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu:

  • Terminal và các tính năng của nó
  • Cách đóng và chỉnh sửa lệnh
  • Ký quỹ là gì và cách tính toán nó

Mô-đun Terminal nằm ở phía dưới của nền tảng MT4 cho phép bạn quản lý và giám sát tất cả các hoạt động giao dịch, lệnh chờ, lịch sử giao dịch, hoạt động tiền mặt, số dư tài khoản, vốn chủ sở hữu và tiền ký quỹ của bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về mô-đun Terminal qua bài học này.

Terminal đóng vai trò là trung tâm giao dịch chính của bạn, vì vậy chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về nó. Một khi đã hiểu rõ về cách thức hoạt động, nó sẽ giúp bạn giao dịch tối ưu và thành công hơn trong thời gian dài.

Mục "Trade"

Đối với mục 'trade' bạn có thể theo dõi và quan sát tất cả các lệnh mà bạn đã thực hiện bao gồm cả lệnh thông thường và lệnh chờ.

Thông tin chi tiết:

Order: đây là mã số của lệnh của giao dịch giúp bạn có thể để tham khảo khi bạn có bất kỳ thắt mắt nào về việc giao dịch

Time: đây là thời gian khi bạn thực hiện lệnh giao dịch

Type: đây là mục hiển thị giúp bạn nhận biết được các loại lệnh như lệnh 'mua', lệnh 'bán' hoặc ngay cả 'lệnh chờ'

Size: khối lượng giao dịch trên đơn vị 'lot'

Symbol: tên của sản phẩm giao dịch

SL/TP: hiện thị mức dừng lỗ và chốt lời của bạn

Price: xin lưu ý đây là giá biến động theo thị trường không phải giá khi bạn mở lệnh

Commission: chi phí phải trả khi mở lệnh nếu có

Swap: bị trừ phí swap hoặc thêm điểm swap

Profit: số tiền lời/lỗ hiện tại của bạn

Ở phía dưới, bạn có thể thấy một bản tóm tắt của toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn:

Balance: số dư tài khoản trước khi bạn mở lệnh

Equity: số dư tài khoản cộng với khoản lời/lỗ của các giao dịch của bạn 

Margin: số tiền cho thấy mức an toàn khi giao dịch

Free margin: sự khác biệt giữa số dư tài khoản của bạn và tiền ký quỹ được tách riêng đối với các lệnh giao dịch. Điều này cho biết số dư tài khoản khả dụng để thực hiện các giao dịch mới

Margin level: là tỷ lệ vốn sở hữu trên mức ký quỹ, để bạn có thể dừng việc giao dịch một cách an toàn

Có hai mức quan trọng chúng ta cần phải nhớ khi đề cập đến margin

Nếu mức ký quỹ tài khoản của bạn đạt 100%, bạn vẫn có thể đóng các lệnh giao dịch của bạn, nhưng bạn không thể mở bất kỳ một lệnh giao dịch mới nào

                                                            Margin Level = (Equity / Margin) x 100

Tại XTB, mức ký quỹ của bạn sẽ đóng ở mức 30%, có nghĩa là nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức này, nền tảng sẽ bắt đầu tự động đóng các các lệnh giao dịch với mức lỗ của bạn. Đây là một cơ chế an toàn tự động để giúp bảo vệ số dư trong tài khoản của bạn và ngăn ngừa tổn thất ngày càng sâu. Nó bắt đầu bằng cách đóng các giao dịch có mức lỗ lớn và dừng lại khi mức ký quỹ của bạn trở trên mức 30%.

Account history

Ngoài các tính năng hữu dụng của Terminal được nếu trên, mục 'account history' cũng là phần rất quan trọng trong Terminal

Bạn có thể xem và phân tích tất cả hoạt động giao dịch của mình trong quá khứ và kèm theo thời gian chi tiết của các giao dịch này.

Xstation5 là nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi, nền tảng này còn cung cấp cho bạn rất nhiều tính năng tiện ích cũng như linh hoạt trong việc giao dịch, hãy tìm hiểu thêm về nền tảng này bằng cách mở một tài khoản demo

 

 

 

CĂN BẢN bài giảng:

Thực hành lý thuyết trên tài khoản xStation demo

THỬ TÀI KHOẢN DEMO

Khóa học kế tiếp: TRUNG CẤP

Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật phức tạp sẽ sử dụng trong giao dịch.

BẮT ĐẦU KHÓA HỌC

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn