Cập nhật: Đồng TRY im ắng sau quyết định lãi suất của CBRT

18:01 25 tháng 5, 2023

Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào hôm nay lúc 12:00 trưa BST (8:00 tối VN). CBRT đã quyết định giữ nguyên lãi suất với lãi suất repo kỳ hạn 1 tuần ở mức 8,50%.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn