Cập nhật: Đồng USD mạnh lên sau dữ liệu PPI

20:32 9 December 2022

Giá sản xuất tại Hoa Kỳ đã giảm xuống 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11 từ mức 8,0% trong tháng trước và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 7,2%. Chỉ số PPI cốt lõi đã giảm xuống 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, sau khi tăng 6,7% trong tháng 10 và cao hơn kỳ vọng là 5,9%.

EURUSD giảm mạnh và đang tiến đến hỗ trợ tại 1,05. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn