Cập nhật: Dữ liệu lạm phát Châu Âu tăng lên 10%!

16:03 30 September 2022

Dữ liệu lạm phát CPI sơ bộ ở khu vực đồng Euro cho thấy mức tăng từ 9,1% từ 10,0% YoY. Thị trường dự kiến ​​sẽ tăng tốc lên 9,7% YoY. Việc đoán kết quả dựa trên dữ liệu từ các nước thành viên khá khó khăn do thiếu định hướng rõ ràng:

  • Tây Ban Nha và Pháp chứng kiến ​​sự giảm tốc trong tăng trưởng giá cả trong tháng 9

  • Đức và Hà Lan chứng kiến ​​sự tăng tốc đáng kể

Quy mô tăng tốc ở Đức và Hà Lan lớn hơn sự giảm tốc ở Pháp và Tây Ban Nha, dẫn đến tỷ lệ lạm phát tăng đáng kể cho toàn bộ EMU. Tuy nhiên, bản phát hành đã không ảnh hưởng đến đồng EUR khi không có bất kỳ động thái lớn nào trên thị trường. EURUSD tiếp tục giao dịch trên 0,9800.

Biểu đồ EURUSD ở khung H1. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn