Cập nhật: EUR im ắng trước dữ liệu lạm phát của Đức

20:08 29 November 2022

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức đã giảm xuống 10,0% YoY trong tháng 11, từ mức 10,4% YoY trong tháng trước và thấp hơn ước tính của thị trường là 10,4%.

  • Lạm phát hàng hóa giảm xuống 17,2% từ 17,8% trong tháng 10, do chi phí năng lượng tăng ít hơn (38,4% so với 43,0%). Mặt khác, giá thực phẩm có thể sẽ tăng hơn nữa (21,0% so với 20,3%).
  • Lạm phát dịch vụ cũng đã giảm xuống 3,7% từ 4,0%, ngay cả khi giá thuê tăng lên 1,9% từ 1,8%.
  • Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát giảm xuống -0,5% vào tháng 11 so với mức 0,9% của tháng trước và thấp hơn ước tính của thị trường là -0,2%.
  • Tỷ lệ lạm phát hài hòa được theo dõi chặt chẽ hàng năm đã giảm xuống 11,3% trong tháng 11 từ mức 11,6% trong tháng 9, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.

Dữ liệu thấp hơn đã được mong đợi sau các bản phát hành lạm phát tiêu dùng từ các khu vực của Đức cho thấy áp lực giảm giá nhẹ:

  • North Rhine Westphalia: 10.4% YoY, trước đó: 11.0% YoY 

  • Hesse: 9.7% YoY, trước đó: 9.9% YoY

  • Baden Wuerttemberg: 9.6% YoY, trước đó: 9.8% YoY 

  • Bavaria: 10.9% YoY, trước đó: 11.0% YoY

  • Brandenburg: 10.5% YoY, trước đó: 10.8% YoY 

  • Saxony: 9.9% YoY, trước đó:10.1% YoY 

Lạm phát tiếp tục giảm, tuy nhiên vẫn cao hơn mục tiêu khoảng 2,0% của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cho thấy cần tiếp tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát cao lạm phát.

EURUSD hầu như không đưa ra bất kỳ phản ứng nào với bản phát hành này. Cặp tiền tiếp tục giao dịch giữa hai đường trung bình động SMA 50 và SMA200, chờ đợi chất xúc tác để có một động thái bứt phá. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn