Cập nhật: EURUSD giảm dưới 1.076 sau dữ liệu NFP❗

19:33 2 tháng 6, 2023

Mỹ, Báo cáo NFP tháng 5

  • Bảng lương Phi nông nghiệp: 339k. Dự báo:190k (Trước đó: 253k)
  • Tỷ lệ thất nghiệp: 3.7%. Dự báo: 3.5% (Trước đó: 3.4%)
  • Tăng trưởng lương (hàng tháng): 0.3% MoM. Dự báo: 0.3% MoM (Trước đó: 0.5% MoM)
  • Tăng trưởng lương (hàng năm): 4.3% YoY. Dự báo: 4.4% YoY (Trước đó: 4.4% YoY)

Tổng số việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 339,000 trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,3 điểm phần trăm lên 3,7%. Số lượng việc làm tăng trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, chính phủ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, vận chuyển và kho bãi, và hỗ trợ xã hội.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn