Cập nhật: EURUSD tăng sau bản sửa đổi GDP của Eurozone

16:08 8 tháng 6, 2023

Bản sửa đổi dữ liệu GDP quý 1 năm 2023 của Khu vực đồng Euro gây bất ngờ trước kỳ vọng tăng 1,2% từ thị trường. 

  • GDP hàng năm của Eurozone: 1%. Dự báo: 1.2% Trước đó: 1,3%
  • GDP hàng tháng của Eurozone: -0.1%. Dự báo: 0%. Trước đó: 0,1%
  • Tỷ lệ việc làm ở Eurozone: 0,6%. Trước đó: 0,6%

Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 781.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn