Cập nhật: Lạm phát Đức đạt 10% trong tháng 9

19:05 29 September 2022

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức đã tăng lên 10,0% YoY vào tháng 9, từ mức 7,9% YoY của tháng trước và cao hơn mức ước tính của thị trường là 9,4%. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát đã tăng lên 1,9%, từ 0,3% trong tháng 8 và cao hơn nhiều so với ước tính của thị trường là 1,3%. Tỷ lệ lạm phát cân đối hàng năm đã tăng lên 10,90% vào tháng 9 từ mức 8,8% trong tháng 8, đánh bại dự đoán của các nhà phân tích là 10,0%.

Dữ liệu cao hơn dự kiến đã được kỳ vọng ​​sau khi chỉ số CPI từ các khu vực của Đức trước đó cho thấy sự giảm tốc nhẹ/tăng tốc lớn:

  • North Rhine Westphalia: 10,1% YoY so với 8,1% YoY trong tháng 8

  • Baden Wuerttemberg: 9,5% YoY so với 7,3% YoY trong tháng 8

  • Hesse: 9,4% YoY so với 8,0% YoY vào tháng 8

  • Bavaria: 10,8% YoY so với 8,4% YoY vào tháng 8

  • Brandenburg: 9,9% YoY so với 7,9% YoY vào tháng 8

  • Sachsen: 9,2% YoY so với 7,3% YoY trong tháng 8

EURUSD có phản ứng tương đối nhỏ đối với các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay. Cặp tiền phổ biến nhất tiếp tục giao dịch quanh mức 0,9720. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn