CẬP NHẬT MỚI: EURUSD rơi khi công bố ISM và PMI vượt trội của Mỹ!

21:09 2 tháng 10, 2023

Dữ liệu ISM của Hoa Kỳ và báo cáo PMI bản chính thức (sửa đổi lần cuối) trong tháng 9 :

  • PMI sản xuất (bản chính thức) thực tế 49,8 (Dự báo 48,9, 48,9 trước đó)

  • PMI sản xuất của ISM Thực tế 49 (Dự báo 47,9, 47,6 trước đó)

  • Chỉ số giá của ISM Mfg. Thực tế 43,8 (Dự báo 49, 48,4 trước đó)

  • Chỉ số việc làm của ISM Mfg. Thực tế 51,2 (Dự báo -, 48,5 trước đó)

  • Chỉ số đơn đặt hàng mới của ISM Mfg. Thực tế 49,2 (Dự báo -, 46,8 trước đó)

 

Nguồn: xStation 5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 847.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn