CẬP NHẬT MỚI: USD giảm sau tin GDP và dữ liệu thất nghiệp Hoa Kỳ

19:35 28 tháng 9, 2023

Báo cáo GDP của Hoa Kỳ cho quý 2 năm 2023 được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Tuy nhiên, vì đây là lần phát hành dữ liệu thứ ba nên không có bất kỳ sai lệch lớn nào so với các số liệu sơ bộ trước đó. Tuy nhiên, chỉ số đo lường về giá thấp hơn dự kiến ​​và chi tiêu cá nhân hàng năm cũng tương tự. Dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần cũng được công bố đồng thời và cho thấy số liệu thấp hơn dự kiến.

USD giảm sau khi dữ liệu được công bố trong khi giá vàng và chứng khoán tăng vọt. 

Báo cáo GDP quý 2 năm 2023 (bản phát hành thứ ba)

  • Tăng trưởng GDP (hàng năm): 2,1% so với dự kiến ​​2,1%
  • PCE cốt lõi: 3,7% so với dự kiến ​​3,7% theo quý
  • Chỉ số giá GDP: 1,7% so với dự kiến ​​2,0%
  • Chi tiêu cá nhân (hàng năm): 0,8% so với dự kiến ​​1,7%

Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp

  • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 204k so với dự kiến ​​​​215k (trước đó là 201k)
  • Số lượng xin trợ cấp tiếp tục: 1670k so với dự kiến ​​​​1675k (trước đó là 1662k)

Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 847.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn