Cập nhật: USD suy yếu nhẹ sau dữ liệu khảo sát tâm lý tiêu dùng

22:03 29 November 2022

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội đồng Hoa Kỳ giảm xuống 100,2 trong tháng 11, từ 102,5 của tháng trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 100,0

  • Kỳ vọng giảm từ 77,9 xuống 75,4 và vẫn ở trong vùng suy thoái
  • Chỉ số Tình hình Hiện tại giảm xuống 137,4 từ 138,9 - mức được nhìn thấy lần cuối vào tháng 4 năm 2021
  • Kỳ vọng lạm phát lại tăng lên 7,2% từ 6,9%

Chỉ số Conference Board giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11. Nguồn: Bloomberg thông qua ZeroHedge

EURUSD đã cho thấy phản ứng tương đối nhỏ đối với các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay. Cặp tiền tệ phổ biến nhất giao dịch trên mức 1,0340. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn