Điểm chính của nhiệm kỳ tổng thống Biden

10:30 26 January 2021

⁉ Thị trường tăng với mức cao mới nhờ lễ nhậm chức của Biden nhưng mọi thứ có khả quan như vậy trong 4 năm tới?

Trong hội thảo này, chúng ta sẽ thảo luận

  • Các điểm chính của nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden
  • Cơ hội và rủi ro cho thị trường
  • Trình bày tình hình thị trường về các chỉ số, fx và hàng hóa
  • Các lịch kinh tế chính cho tuần này

Bạn có thể xem hội thảo TRỰC TIẾP lúc 10:30 sáng nay tại

 

Chia sẻ
Quay lại

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn