Đồng bạc xanh phản ứng nhỏ với tâm lý tiêu dùng lạc quan của UoM

22:04 9 December 2022

Ước tính sơ bộ cho thấy tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đối với Hoa Kỳ đã tăng lên 59,10 trong tháng 12 từ 56,8 trong tháng 11, cao hơn dự báo của thị trường là 56,9. Các điều kiện hiện tại được đánh giá tích cực hơn lên 60,2 so với 58,8.

  • Các điều kiện hiện tại được đánh giá tích cực hơn với 60,2 so với 58,8

  • Thang đo kỳ vọng cũng được cải thiện lên 58,4 từ 55,6

  • Kỳ vọng lạm phát trong năm tới giảm xuống 4,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021 trong khi triển vọng 5 năm không thay đổi ở mức 3%.

Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn giảm xuống 4,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021, trong khi kỳ vọng lạm phát trung hạn tiếp tục dao động ở mức 3,0%. Nguồn: Bloomberg qua ZeroHedge

"Mức tăng trong chỉ số tình cảm đã được nhìn thấy ở nhiều nhóm nhân khẩu học, với mức tăng đặc biệt lớn đối với các gia đình có thu nhập cao hơn và những người nắm giữ nhiều cổ phiếu hơn, được hỗ trợ bởi sự gia tăng gần đây trên thị trường tài chính", Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết .

Ban đầu, EURUSD đã tăng sau bản công bố, tuy nhiên người bán đã nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và giá đang kiểm tra mức hỗ trợ cục bộ tại 1,0540. Nguồn: xStation5

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn