Lịch kinh tế: Dữ liệu lạm phát Mỹ là tâm điểm

12:13 28 May 2021
  • Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ 
  • Chỉ số tâm lý tiêu dùng từ đại học Michigan, Mỹ

Hôm nay là một ngày bận rộn trên lịch kinh tế với các số liệu lạm phát của Mỹ chắc chắn sẽ là dữ liệu được quan tâm nhiều nhất bởi sức ảnh hưởng lên các thị trường. Chi phí tiêu dùng và dữ liệu GBP chính thức của Pháp và những số liệu lạm phát sơ bộ sẽ là những báo cáo chính trong phiên châu Âu và có nhiều ảnh hưởng lên khu vực Euro. 

Trong phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ được cung cấp chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE), được xem là thang đo lạm phát yêu thích của Fed. Bên cạnh đó, chi phí cá nhân, chỉ số PMI từ Chicago, chỉ số tâm lý tiêu dùng của ĐH Michigan và kỳ vọng lạm phát cũng sẽ được phát hành trong hôm nay. 

7:45 sáng BST - Pháp, Chi tiêu tiêu dùng MoM. Dự báo: -4.1%. Trước đó: -1.1%

7:45 sáng BST - Pháp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Dự báo: 0.3%. Trước đó: 0.1%

7:45 sáng BST - Pháp, Dữ liệu GDP sơ bộ QoQ. Dự báo: 0.4%. Trước đó: 0.4%

1:30 chiều BST - Mỹ, Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi MoM. Dự báo: 0.6%. Trước đó: 0.4%

1:30 chiều BST - Mỹ, Thu nhập cá nhân MoM. Dự báo: -14.2%. Trước đó: 21.1%

1:30 chiều BST - Mỹ, Chi tiêu cá nhân MoM. Dự báo: 0.5%. Trước đó: 4.2%

2:45 chiều BST - Mỹ, Chỉ số PMI từ Chicago. Dự báo: 67.9. Trước đó: 72.1

3:00 chiều BST - Mỹ, Chỉ số tâm lý tiêu dùng của ĐH Michigan (bản sửa đổi). Dự báo: 83.1. Trước đó: 82.8

3:00 chiều BST - Mỹ, Kỳ vọng lạm phát của ĐH Michigan (bản sửa đổi). Trước đó: 4.6%

báo cáo thu nhập Mỹ:

  • Big Lots (BIG.US) - trước khi thị trường mở cửa
Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn