Phân tích kỹ thuật - Lúa mì (14.05.2021)

15:54 14 May 2021

Lúa mì đã có một đợt tăng bên cạnh các hàng hóa nông nghiệp vào hôm qua. Trong khi vẫn chưa có tin tức xấu nào về ngô (nguy cơ Trung Quốc hủy đơn đặt hàng), cũng không có bất kỳ tin tức mới nào cho lúa mì. Tuy nhiên, lúa mì có thể đã giảm vì tình trạng quá mua sau khi tăng gần đây. 

Nhìn vào biểu đồ Lúa mì, có thể thấy đợt bán tháo đã bị chặn tại khu vực 690, nơi giá chạm mức cao trước đó ở khung hàng ngày. Hàng hóa nông nghiệp này bắt đầu phục hồi sau đó và hiện tại giá đang tiếp cận mức Fibo thoái lui 127.2% từ đợt điều chỉnh bắt đầu vào cuối tháng 1, mức này trùng với đáy từ cuối tháng 4. Nếu giá vượt lên trên mức cản này, Lúa mì có thể kiểm tra lai mức đỉnh gần đây ở khu vực 750. Mặt khác, nếu Lúa mì tiếp tục giảm sâu hơn, hỗ trợ quan trọng sẽ nằm ở mức Fibo 78.6% (khu vực 672), nơi có giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance. 

Nguồn: xStation5

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn