Sàn Eurex gặp vấn đề kỹ thuật. Tạm ngưng giao dịch DE30

14:30 1 July 2020

Sàn giao dịch Eurex đang gặp một số vấn đề kỹ thuật trong sáng nay. Do đó, một số thị trường mà nó hoạt động, bao gồm cả hợp đồng chỉ số DAX (DE30), đang tạm ngừng. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn hoạt động như bình thường (DE30.cash).

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn