Bảng tỷ giá

Forex (71)

Chỉ số (34)

Hàng hoá (28)

Tiền điện tử (46)

Cổ phiếu (2897)

Quỹ ETF (355)

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 847.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn