Jak investovat do vepřových půlek? Obchodování Lean Hogs CFD

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)
Vepřové půlky (Lean Hogs) jsou typem finančního instrumentu, který se často používá ke spekulaci nebo zajištění ceny vepřového masa a je přímo spojen se složitým celosvětovým průmyslem vepřového masa. Lean hogs se týkají prasat, která dosáhla hmotnosti 120 kg, což je minimální hmotnost pro porážku. Tento proces obvykle trvá přibližně 6 měsíců. Vepřové maso je mezi živočišnými druhy masa na světě nejoblíbenější a jeho roční spotřeba přesahuje 100 milionů tun, proto stále více investorů využívá Lean Hogs k získání expozice v tomto komoditním sektoru a diverzifikaci svých portfolií. Přístup na tento trh Vám nyní poskytuje také společnost XTB.

V jakých odvětvích se používají Lean Hogs?

Vepřové maso se používá hlavně jako potrava, ale některé části zvířat se používají také ve farmakologickém odvětví a průmyslu. Mezi nejčastěji vyráběné produkty patří: inzulín, estrogeny, kortizon, kosmetika, lepidlo, kožené rukavice a obuv.

Největší výrobci

V roce 2021 pocházelo nejvíce vepřového masa z Číny, která vyprodukovala přes 40 milionů tun této komodity. Druhým a třetím největším producentem je Evropská unie a Spojené státy. V roce 2020 překročila celosvětová produkce vepřového masa 100 milionů tun.

celosvětová produkce vepřového masa v letech 2021 a 2022 dle zemí

Většina produkce prasat probíhá v Číně, EU a USA. Dalšími významnými producenty jsou Brazílie, Rusko, Kanada, Filipíny, Mexiko, Vietnam a Jižní Korea. Zdroj: Statista

Při investičních rozhodnutích se mnoho investorů dívá na zprávy o prasatech, které jsou zveřejňovány každé čtvrtletí a poskytují informace o chovu prasat v USA, včetně počtu a hmotnosti zásob. Kromě toho zde investoři najdou informace o současných zásobách a předpokládaných zásobách do budoucna. Index CME Lean Hog je dvoudenním váženým průměrem hotovostních cen.

Co ovlivňuje cenu vepřových půlek?

Trh s vepřovými půlkami ovlivňuje několik faktorů, z nichž nejdůležitější jsou:

  • Ceny krmiv tvoří více než dvě třetiny výrobních nákladů. Před pandemií byla cena krmiv pro hospodářská zvířata, zejména kukuřice, negativně korelována s cenou vepřových půlek. Když se cena kukuřice zvýšila, zemědělci se často rozhodli prodat prasata, i když ještě nedosáhla cílové hmotnosti, aby ušetřili na nákladech. V důsledku toho byl na trhu nadbytek prasat. V důsledku nedávných makroekonomických událostí se však tato korelace oslabila.

kolerace mezi vepřovými půlkami a kukuřicí

Korelace mezi vepřovými půlkami a cenami kukuřice. Zdroj: xStation5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

  • Počasí - vysoké teploty, které se někdy vyskytují koncem léta a začátkem podzimu, často snižují aktivitu prasat a jejich tendenci k reprodukci. To může mít za následek nižší počet porodů v zimních měsících a vyšší ceny v následujícím létě v důsledku nedostatku nabídky.
  • Poptávka ze strany Číny - druhá největší ekonomika na světě, která je nejen nejvýznamnějším producentem, ale také hlavním spotřebitelem vepřového masa. Zároveň se podílí přibližně na 20 % na celosvětové nabídce dovozu vepřového masa. Přibližně 54 % veškeré produkce čínského masného průmyslu tvoří vepřové maso, které je také nejoblíbenějším druhem masa mezi čínskými občany. Poptávka z této země by se měla v budoucnu zvýšit s ohledem na rostoucí počet obyvatel a zlepšující se životní úroveň. Také další rozvojové země jako Mexiko nebo Brazílie by mohly zvýšit spotřebu vepřového masa, protože jejich ekonomiky posilují.

objem produkce věpřového masa v Číně od 2011 do 2021

Produkce vepřového masa v Číně se vrátila nad úroveň před pandemií. Zdroj: Statista

  • Cena náhražek masa - v současné době má většina spotřebitelů široký přístup k různým produktům živočišného původu, kromě vepřového, jako je drůbež, hovězí maso a ryby. Při výběru výrobků však většina lidí věnuje pozornost cenám. Pokud se tedy ceny vepřového zvýší, lze jej nahradit jinými, často zdravějšími alternativami. Proto se mnoho chovatelů rozhodlo omezit množství antibiotik podávaných zvířatům a zlepšit stravu tak, aby byl výsledný produkt libovější a zdravější. Zdá se, že trendy ve výživě mohou v blízké budoucnosti ovlivnit poptávku a cenu vepřových půlek.

Co dělá z vepřových půlek zajímavou investiční příležitost?

  • Ochrana před inflací - v důsledku rostoucí inflace a ceny potravin, které v poslední době prudce vzrostly a očekává se, že tato situace bude pokračovat i nadále. Investování do vepřových půlek proto někteří obchodníci využívají k zajištění proti ztrátě kupní síly. 
  • Diverzifikace - investice do vepřových půlek umožňuje investorům diverzifikovat určitou část portfolia z akcií a dluhopisů a alokovat prostředky do komoditního trhu.

Rostoucí poptávka po vepřovém mase z Číny by mohla zvýšit cenu vepřových půlek, avšak hodně bude záležet na vývoji ekonomiky. Když pomineme Čínu, světová populace stále exponenciálně roste a konkurence v potravinách bude nadále zatěžovat ceny vepřových půlek.

ETF a CFD na vepřové půlky?

Investoři mají několik možností, jak investovat do vepřových půlek, včetně akcií, ETF a termínovaných kontraktů. Nejoblíbenějším způsobem, jak se zapojit do tohoto trhu, jsou však rozdílové kontrakty – CFD. Tento finanční nástroj je nyní k dispozici na XTB pod tickerem LEANHOGS a umožňuje spekulovat na cenu vepřových půlek, aniž byste museli vlastnit příslušné podkladové aktivum.

Nejprve však klient bude muset projít testem způsobilosti, který na základě posouzení zjistí, zda má klient odpovídající znalosti a zkušenosti pro investování do CFD. Možnost zaujmout dlouhé pozice (nákupní příkaz) nebo krátké pozice (prodejní příkaz) v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z těchto typů kontraktů v současnosti jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na finančních trzích. Je však třeba si uvědomit, že CFD je složitý nástroj a je s ním spojeno vysoké riziko ztráty peněz v důsledku finanční páky.

Shrnutí

Trh s vepřovými půlkami představuje zajímavou investiční příležitost, zejména proto, že čínská ekonomika expanduje a z toho důvodu se může zvýšit poptávka po vepřovém mase. Zároveň také proto, že vepřové maso je klíčovou ingrediencí v čínské kuchyni. Také poskytuje určitou ochranu proti inflaci a je skvělým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio.

Je však třeba mít na paměti, že trh může být velmi volatilní, protože většina účastníků trhu, jsou spekulanti na vývoj vepřového průmyslu, kteří se snaží zajistit a zabezpečit ceny, což často přitahuje pozornost spekulantů.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk