Aktualności

środa - 11 maja 2016
22:35

Rolowanie VOLX, VOLX., VOLX.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów VOLX, VOLX., VOLX.. i OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- VOLX, VOLX., VOLX.. -235 pkt swapowych dla pozycji długiej; 235 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. -76 pkt swapowych dla pozycji długiej; 76 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:44

Rolowanie VOLX, VOLX., VOLX.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX., VOLX.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX, VOLX., VOLX.. ok. 2,55 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. ok. 0,76 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX., VOLX.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 9 maja 2016
15:19

Zmiana opłaty za transakcje na rachunku Professional

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od 2 maja 2016 roku do 1 września 2016 obniżeniu ulega opłata za transakcje na rachunku Professional.  Szczegóły znajdują się poniżej.

Opłata za transakcje w ramach rachunku PROFESSIONAL i PROFESSIONAL PREMIUM – otwarcie transakcji:

12 PLN/2,7 EUR/3 USD za 1 Lot

za otwarcie transakcji na CFD – waluty, surowce, indeksy

Opłata za transakcje w ramach rachunku PROFESSIONAL, PROFESSIONAL PREMIUM – zamknięcie transakcji:

12 PLN/2,7 EUR/3 USD za 1 Lot

za zamknięcie transakcji na CFD – waluty, surowce, indeksy


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

XTB

piątek - 6 maja 2016
12:14

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 11.05 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX., VOLX..

 Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 09.05 - RUS50, RUS50., RUS50..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 09.05 - ALT.FR, ALTR.PT, ATLN.CH, DAL.US, GBF.DE, GIL.DE, IHG.UK, AGS.BE, ATLN.CH, CAKE.US, DLPH.US, WETF.US

Wtorek 10.05 - EUR.PL, JMT.PT, NK.FR, POM.FR, SAN.FR, SEV.FR, TJX.US, VCT.FR, ETR.US, MKTX.US, SWKS.US

Środa  11.05 - BA.US, HNR.DE, LLY.US, PFE.US, RHM.DE, V.US, WMT.US, XOM.US, BBT.US, CF.US, DAN.US, DD.US, DHI.US, EMR.US,EQT.US, EXC.US, GAS.US, GPN.US, HP.US, IVZ.US, JLL.US, KBC.BE, KMT.US, KR.US, LLTC.US, MMS.US, MSCI.US, RRD.US, SE.US, SJM.US, SON.US, TCB.US, TECH.US, WAB.US, WEC.US, WTR.US, XEC.US

Czwartek  12.05 - ADM.UK, ADN.UK, CNA.UK, DB1.DE, EDEN.FR, GSK.UK, HOT.DE, MRW.UK, SBRY.UK, SDF.DE, SGE.UK, SY1.DE, TLX.DE, UBSG.CH, UPS.US, ACC.US, AGCO.US, BEAV.US, BEKB.BE, BOKA.NL, CHD.US, CNP.US, COF.US, COG.US, COL.US, DRE.US, JBL.US, KLAC.US, MUR.US, OSK.US, ROK.US, SO.US, TE.US, TFX.US, TSCO.US, UBSG.CH, CLLN.UK, SAGA.UK, AA.UK, UKCM.UK, ELTA.UK, KWE.UK, FCPT.UK

Piątek 13.05 - ACP.PL, ADS.DE, AMGN.US, ANN.DE, BMW.DE, EDPR.PT, ENI.US, FME.DE, KCO.DE, KGX.DE, MBK.PL, RNO.FR, SAP.DE, SOLB.FR, UHR.CH, VNA.DE, BMS.US, COFB.BE, LLL.US, SOLB.BE, SPG.US, UHR.CH, WYNN.US

XTB

poniedziałek - 2 maja 2016
11:46

COCOA, COCOA.,COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SUGARs, SUGARs., SUGARs.. - handel opóźniony

Z powodu problemów związanych z dniami wolnymi od pracy handel na następujących instrumentach zacznie się od godziny 13: COCOA, COCOA.,COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SUGARs, SUGARs., SUGARs.. 

Xtb

piątek - 29 kwietnia 2016
11:56

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 02.05

UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100.., HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC., ZINC.., RUS50, RUS50., RUS50..,

Wtorek 03.05

RUS50, RUS50., RUS50.., JAP225, JAP225., JAP225.., W20, W.20, W.20., W.20..,

Środa 04.05

JAP225, JAP225., JAP225..

Czwartek 05.05

JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 02.05 - AAL.US, AIR.DE, AIR.FR, BAS.DE, BAY.DE, CIG.US, CON.DE, EWBC.US, FMX.US, ITUB.US, MRK.DE, SG.IT, VIE.FR

Wtorek 03.05 - ASML.NL, BBD.US, BME.ES, DFS.US, DSM.NL, FNFG.US, GBLB.BE, IDA.US, KBH.US, LSTR.US, MAC.US, NVTK.UK, SBUX.US

Sroda – 04.05 - AA.US, BEFB.BE, BP.US, CMS.US, CNP.FR, ETN.US, FE.US, FII.US, INTC.US, JBHT.US, KER.FR, LIN.DE, NSC.US, NYCB.US, TEC.FR, WFC.US, WRK.US

Czwartek – 05.05 - AAPL.US, ALV.DE, AMP.US, BDX.PL, BN.FR, BP.UK, CARD.UK, DLN.UK, DUE.DE, EDIN.UK, ENGI.FR, FPE3.DE, GSZ.FR, GWW.US, HCP.US, HEI.DE, HGG.UK, JNS.US, KGF.UK, LEO.DE, LSE.UK, MET.US, MGAM.UK, MIL.PL, NBL.US, PTEC.UK, RMV.UK, SU.FR

Piątek – 06.05 - AEP.US, CS.FR, GCO.ES, HCN.US, IBM.US, ING.FR, MT.FR, MT.NL, MTS.ES, OLN.US, PH.US, PPG.US, RGA.US, STZ.US, VNO.US

W nadchodzącym tygodniu nie będzie tradingu na London Stock Exchange (2 maja), Giełdzie Papierów Wartościowych (3 maja) oraz na Swiss Exchange (5 maja).

Proszę zwrócić uwagę, że przedstawione dane mogę się zmienić.

XTB

nomorenewstoshow