Aktualności

wtorek - 8 listopada 2016
14:51

Rolowanie VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ ok. 0,37 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 4 listopada 2016
15:01

Zmiany w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

W związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w USA, XTB zdecydowało zwiększyć minimalne wymagania depozytowe na niektórych instrumentach CFD. XTB spodziewa się zwiększonej zmienności w nadchodzących dniach w związku z niepewnością co do ostatecznego wyniku wyborów. Zmiana ma na celu ochronę naszych Klientów przed niespodziewanymi ruchami na rynku oraz lukami cen otwarcia w trakcie nadchodzących dni. Ponadto, należy spodziewać się okresów szerszych spreadów oraz niższej płynności.

Zmiany będą obowiązywać od godz. 18:00 dn. 7 listopada 2016 r. i będą dostępne pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

Instrumenty: GOLD​, US30, US100, US500, US2000, DE30, FRA40, ITA40, UK100, EU50, MEXComp, EURHUF, USDHUF, CHFHUF, USDNOK, EURNOK, EURPLN, GBPPLN, USDPLN, CHFPLN, USDTRY, EURTRY, EURRON, USDRON, EURSEK, USDSEK, USDCLP, USDMXN

zostaną przeniesione pod komentarz 4 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Na wyżej wymienionych instrumentach depozyt zabezpieczający będzie pobrany zgodnie z Tabelą dostępną tutaj.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od godz. 18:00 dn. 7 listopada 2016. Na platformie MT4, na pozycjach otwartych na wyżej wymienionych instrumentach pobrany zostanie dodatkowy depozyt. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że posiadane wolne środki są wystarczające do utrzymania pozycji.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

XTB

12:01

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 08.11 – VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Środa 09.11 – WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Piątek 11.11 – W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 07.11 – CAKE.US, DLPH.US, MKTX.US, WETF.US, XYL.US

Wtorek 08.11 – BA.US, BP.US, DAL.US, DG.FR, IBM.US, PFE.US, TJX.US, XOM.US, AEP.US, BBT.US, COG.US, DAN.US, EMR.US, EQT.US, ETR.US, GPN.US, HCP.US, HP.US, KMT.US, MAC.US, OLN.US, PH.US, PPG.US, RMD.US, SE.US, SJM.US, SON.US, TEX.US

Środa 09.11 – UPS.US, ACC.US, COF.US, COL.US, GWW.US, HIW.US, MSCI.US, MUR.US, ROK.US, TECH.US, TSCO.US, WAB.US, WEC.US, WWD.US

Czwartek 10.11 – BG.UK, BP.UK, LLY.US, RDSA.UK, RDSB.UK, WTB.UK, AGCO.US, ALK.US, CF.US, DD.US, EXC.US, IP.US, IVZ.US, JBL.US, JLL.US, KLAC.US, KR.US, MMS.US, RDSA.NL, RRD.US, TCB.US, TFX.US, XEC.US, UKCM.UK, FCPT.UK, GOG.UK

Splity Equity CFD :

Poniedziałek 07.11 – EWI.US, EWJ.US, EWT.US

Czwartek 10.11– MNST.US

Spin-offy Equity CFD:

Poniedziałek 07.11 – SRG.IT

Czwartek 10.11 – CAG.US

 

XTB

02:14

Zmiana czasu w USA oraz Meksyku

W związku ze zmianą czasu na zimowy w USA oraz w Meksyku godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 00:05 – 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100 - 00:05 – 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 24:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 02:05 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 15:35 - 22:15

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 00:00 – 23:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 00:00 – 23:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+  – 00:00 – 23:00  

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ 16:30 – 22:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 15:30 - 22:00

XTB

piątek - 28 października 2016
13:28

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

31.10 Poniedziałek – INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

01.11 Wtorek – W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

02.11 Środa – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

03.11 Czwartek – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

04.11 Piątek - RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

 

Dywidendy: (płatne w gotówce):

31.10 Poniedziałek – ABE.ES, FER.ES, ITX.ES, ATR.US

01.11 Wtorek – ITUB.US, ADS.US, DFS.US, KBH.US, ZTS.US

02.11 Środa – WFC.US, CMS.US, COST.US, CTAS.US, JBHT.US, NSC.US

03.11 Czwartek – AAL.US, AAPL.US, BBD.US, BHI.US, C.US, GSK.UK, INTC.US, TXN.US, AMP.US, BMR.US, ETN.US, FE.US, IDA.US, JNS.US, MET.US, NBL.US, NYCB.US, SYF.US, VNO.US, WCN.US, PTEC.UK, LRD.UK, MGAM.UK, BX.US

04.11 Piątek – FII.US, HCN.US, LSTR.US, RGA.US, STZ.US, XLNX.US

Prawa Poboru:

31.10 Poniedziałek - PAC.ES

Spin off:

31.10 Poniedziałek - JCI.US

01.11 Wtorek – AA.US, HCP.US, YUM.US

Split:

04.11 Piątek – ICE.US

 

XTB

 

czwartek - 27 października 2016
15:07

Zmiana czasu w Europie

W związku ze zmianą czasu w Europie godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+  - 0:05 – 06:30 oraz 7:15- 21:00

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 03:05 - 23:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 01:05 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 08:05 - 16:45 oraz 17:05 - 21:50

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 01:05 - 7:10 oraz 8:35 - 17:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 01:05- 7:10         

INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ - 04:50 - 11:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 23:35 – 00:00 oraz  00:00 - 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 18:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 18:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 19:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 18:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 07:30 - 22:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 14:35 - 21:15

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 12:05 - 21:10

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - 12:00- 18:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 13:00 - 19:00

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 23:00–00:00 oraz 00:00-22:00

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ - 15:30 – 21:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00

Godziny handlu na niewymienionych instrumentach pozostają bez zmian.

 

nomorenewstoshow