Otwórz konto Otwórz demo

CPI zgodne z oczekiwaniami, EURUSD utrzymuje się powyżej 1,1520

15:54 11 stycznia 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja konsumencka w grudniu zgodna z oczekiwaniami
  • Inflacja bazowa wyniosła 2,2% r/r (poprzednio: 2,2%; oczekiwano: 2,2%)
  • EURUSD bez dużych zmian po odczycie

O godzinie 14:30 poznaliśmy raport inflacyjny z USA. Dane pokazały spadek dynamiki zgodnie z oczekiwaniami w odczycie głównym, na co wpływ ma ostatni spadek cen ropy naftowej. Odczyt bazowy (z wyłączeniem cen energii i żywności) utrzymał się na poziomie 1,9%, co było również zgodne z oczekiwaniami analityków. Podsumowując, inflacja nie zaskoczyła, jednak trzeba pamiętać, że jeśli inflacja nie przyspieszy w kolejnych miesiącach, to Rezerwa Federalna nie będzie miała argumentów za kolejnymi podwyżkami stóp procentowych.

Inflacja bazowa utrzymała się w grudniu w ujęciu rocznym na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Źródło: Macrobond, XTB Research.

Odczyt przyniósł delikatnie wyższą zmienność, jednak ruchy są dosyć ograniczone. EURUSD pozostaje stabilny i oscyluje w okolicach 1,1520.

Po wybiciu 1,15 dolar pozostaje słaby. Raport inflacyjny nie przyniósł jednak zaskoczenia, co znajduje odzwierciedlenie w braku szczególnej reakcji rynku. EURUSD broni kanału średnich 50-okresowych. Źródło: xStation5.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót