Indeksy w USA utrzymują się na szczytach, a złoto koryguje wzrosty

18:38 11 lipca 2019

Podsumowanie:

  • S&P500 pozostaje powyżej 3000 pkt

  • Ropa kontynuuje ruch w górę z powodu napięć w Zatoce Perskiej

  • Złoto koryguje ostatnie wzrosty

 

Dziś w godzinach popołudniowych S&P500 utrzymuje się blisko rekordowych maksimów. Kurs znajduje się powyżej poziomu 3000 pkt. Nastroje na starym kontynencie są jednak gorsze. Niemiecki indeks DAX od początku tygodnia znajduje się w spadkowej tendencji. Dziś mogliśmy obserwować piątą spadkową sesję z rzędu. Opublikowany dziś protokół z ostatniego posiedzenia EBC może wskazywać na to, że oczekuje się większej akomodacji w Europie. Jak możemy przeczytać w raporcie, część członków opowiadała się za łagodniejszymi warunkami programu TLTRO. Rynkowe oczekiwania co do inflacji nieznacznie się obniżyły. Jeśli chodzi natomiast o USA, to wczoraj prezes FED wskazywał, że polityka monetarna będzie luzowana, przez co dolar zaczął się osłabiać.  

Jeśli chodzi o rynek surowcowy. Dziś obserwujemy dalsze wzrosty cen ropy naftowej. Brent osiągnął najwyższe poziomy od końca maja, cena znajduje się powyżej 67 USD, z kolei za baryłkę WTI zapłacimy powyżej 60$. Powodem wzrostów są napięcia w Zatoce Perskiej. Doniesienia, że irańskie łodzie próbowały przeszkodzić brytyjskiemu tankowcowi, po raz kolejny podniosły widmo poważnych zakłóceń w kluczowym miejscu jeśli chodzi o transport ropy naftowej. Około 20% światowego przepływu ropy naftowej odbywa się przez Cieśninę Ormuz i wszelkie zakłócenia w tych okolicach mogą powodować gwałtowny wstrząs w dostawach i spowodować wzrost cen ropy naftowej. Środowa sesja przyniosła ruch na ponad +4%, był on nasilony także przez kolejny duży spadek zapasów w USA oraz spadki na kursie dolara. 

Optymizm jaki panuje na rynku akcyjnym, powoduje, że cena złota koryguje wczorajsze wzrosty. Po południu złoto traci blisko 1%. Niemniej cena w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej poziomu 1400$. Niewykluczone, że w najbliższych dniach cena będzie pozostawać w szerokiej konsolidacji pomiędzy ostatnimi szczytami przy 1438$, a  wsparciem w rejonach 1382$. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót