Otwórz konto Otwórz demo

Minutes EBC bez dużego wpływu na euro

13:55 11 lipca 2019

Przed momentem Europejski Bank Centralny opublikował minutes z ostatniego posiedzenia, na którym doszło do dalszego zwrotu w kierunku bardziej akomodacyjnej polityki monetarnej. Minutes potwierdzają jedynie ten ostatni zwrot:

  • Zarząd EBC zgodził się na potrzebę przygotowania luźniejsszej polityki monetarnej
  • Część członków chciała łagodniejszych warunków programu TLTRO
  • Spadek w rynkowych oczekiwaniach inflacyjnych
  • Nie powinno być widoczne zadowolenie w momencie spadających oczekiwań inflacyjnych
  • EBC widzi szanse na luźniejszą politykę monetarną, widzi potrzebę pokazania determinacji do działania
  • Potencjalne działania to przedłużenie/wzmocnienie wytycznych dla polityki, wznowienie QE oraz cięcie stóp procentowych

Jak widać mamy kontynuacje gołębiej retoryki. Wobec tego widać, że słowa Draghiego z konferencji w Sintrze mają również pokrycie w oczekiwaniach innych bankierów z EBC. Wobec tego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeszcze przed końcem kadencji Draghiego będziemy świadkami kolejnego potężnego luzowania ze strony EBC. 

EUR jedynie chwilowo traciło w stosunku do dolara amerykańskiego. Teraz obserwujemy dalsze wzorsty, choć z drugiej strony widać dalsze testy ważnej strefy podażowej powiązanej z poziomem 1,1280. Jeśli poziom ten nie zostanie przełamany, para ma wsparcie przy zniesieniu 50.0 oraz przy średnich ruchomych. 

EURUSD pozostaje wysoko pomimo gołębiego wydźwięku minutes EBC. Było to jednak oczekiwane przez rynki finansowe. Źródło: xStation5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót