Najciekawsze wykresy tego tygodnia - DE30, AUDNZD, Ropa WTI (16.04.19)

11:39 16 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Dobre nastroje na giełdach wywołane niezłymi danymi z Chin w oczekiwaniu na publikację PKB
  • RBA zmienia komunikację na bardziej gołębią, co umożliwia potencjalną zmianę trendu na Aussiem
  • Ropa reaguje na doniesienia możliwego zakończenia porozumienia grupy OPEC+

DE30 (DAX)

Niemiecki DAX przypuszcza kolejny atak na początku tego tygodnia w odpowiedzi na bardzo dobre nastroje na całym świecie. Te podbudowane są ostatnimi danymi z chińskiej gospodarki, które pokazują wyraźny wzrost nowych kredytów, które mogą być nakierowane na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Ostatnie „miękkie” wskaźniki pokazują również, że sytuacja w Niemczech może ulegać poprawie. Indeks ZEW za kwiecień powraca powyżej zera i wynosi 3,1 punktów przy oczekiwaniu 0,8 punktu oraz przy poprzednim poziomie -3,6 punktu. Technicznie DAX testuje ważną strefę podażową związaną z lokalnymi dołkami z zeszłego roku. W okolicach 12200 punktów może pojawić się podać. Potencjalny zasięg korekty może opiewać na podobną ilość punktów jak ostatnio, co wskazywałoby na to, że spadki powinny być ograniczone do zniesienia 50.0 ostatniej dużej fali spadkowej, gdzie znajduje się również strefa popytowa związana z dwoma średnimi ruchomymi.

DAX znajduje się najwyżej od października. Źródło: xStation5

AUDNZD

Para AUDNZD zawraca po osiągnięciu oporu w postaci zniesienia 38.2 ostatniej dużej fali spadkowej trwającej od sierpnia do stycznia bieżącego roku. Odbicie z połowy marca na parze to efekt zmiany wydźwięku RBNZ na bardziej gołębi. Niemniej ostatnie minutes RBA wskazują, że to w Australii stopy procentowe mogą być obniżane jako pierwsze. Capital Economics sugeruje nawet, że do przyszłego roku RBA obniży stopy procentowe aż 3 krotnie. Para AUDNZD nieznacznie przebiła zasięg największej korekty w trendzie. Co więcej w historii ostatnich 12 miesięcy zdarzały się podobne wzrostowe fale opiewające na ok. 300-330 pipsów. Widać również sporą podaż, która materializuje się w postaci wyraźnych knotów świec.

AUDNZD cofa się po fałszywym wybiciu z zasięgu korekty. Źródło: xStation5

Ropa WTI

Ropa WTI zachowywała się w tym roku, a w szczególności w ostatnich kilku tygodniach zdecydowanie lepiej niż ropa Brent. Jest to efekt oczekiwań przegrzania sektora łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Niemniej ostatnie spadki to przede wszystkim rezultat spekulacji na temat możliwych podwyżek limitów produkcyjnych przez grupę OPEC+ w czerwcu. Podczas poprzedniego porozumienia, podniesienie limitów skutkowało tak naprawdę załamaniem wszystkich ustaleń. Niemniej do czerwca pozostaje jeszcze sporo czasu, a rynek wchodzi w sezonową fazę zwiększenia popytu, co może dać jeszcze szansę na umiarkowane wzrosty. Teoretycznie korekta na ropie może sięgnąć okolic 62,2 USD za baryłkę, gdzie znajduje się zasięg ostatnich korekt w trendzie wzrostowym. Nieco poniżej znajduje się dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego. Zasięg oRGR z przełomu roku wskazuje, że wzrosty potencjalnie powinny osiągnąć okolice 66-67 USD za baryłkę.

Cena ropy znajduje się obecnie w umiarkowanej korekcie. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót