Podsumowanie dnia - giełdy odbijają; Bitcoin w okolicach 8000$

20:05 14 maja 2019

Podsumowanie:

  • Giełdy w końcu odbijają
  • Alert rynkowy: Bitcoin największym wygranym konfliktu handlowego
  • Rynek pracy w Wielkiej Brytanii lepszy, jednak rozczarowuje wzrost płac
  • Najciekawsze wykresy tego tygodnia

Dzisiejsza sesja w Europie przez większą część dnia upływała pod znakiem łagodnego odbicia, jednak start na Wall Street przyniósł większą odwilż na rynkach akcji. Amerykańskie indeksy mocno zwyżkują, a indeks S&P500 odbija od kluczowej strefy 2800 punktów. Rynki zdyskontowały na ten moment negatywne informacje w sprawie konfliktu handlowego, a Donald Trump stwierdził dziś, że negocjacje się nie załamały, a USA mają świetną pozycję negocjacyjną.

Zdecydowanym wygranym ostatniej eskalacji handlowego jest Bitcoin. Kryptowaluta zyskała 60% w maju, natomiast wzrost w tym roku przekracza już ponad 100%. Bitcoin dzisiaj napotkał pierwsze problemy w podejściu w okolicach 8000$. Więcej o ostatnich wzrostach napisaliśmy w dzisiejszym alercie rynkowym: Bitcoin największym wygranym konfliktu handlowego.

Dzisiaj o poranku poznaliśmy dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Pozytywnie wypadł wzrost zatrudnienia, jednak mocno rozczarowały płace. Po południu poznaliśmy także kolejne informacje w sprawie negocjacji międzypartyjnych w Izbie Gmin. Wygląda na to, że impas polityczny cały czas będzie trwał, co oczywiście nie sprzyja funtowi. GBPUSD zbliża się powoli do strefy wsparcia w okolicy 1,2900.

Zapraszamy także do wpisu Najciekawsze wykresy tego tygodnia. Zamieściliśmy tam najciekawsze rynki w ujęciu technicznym na ten tydzień: S&P500, Ropa oraz EURTRY.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót