Podsumowanie dnia – Rekordy na Bitcoinie wobec świetnych nastrojów

18:56 20 października 2021

Z pewnością można powiedzieć, że dzisiejsza sesja jest rekordowa. Bitcoin osiągnął nowe historyczne szczyty, przekraczając poprzednie z kwietnia o kilka tysięcy. Dobre nastroje na rynku kryptowalut to efekt wejścia na giełdę pierwszego funduszu ETF na kontrakty na Bitcoina w USA. Oczywiście sam fundusz nie inwestuje bezpośrednio na rynku kryptowalut, ale jest to pierwszy krok w kierunku upowszechnienia tego rynku wśród nowych inwestorów. Fundusze ETF mogą kupować różnego rodzaju przedsiębiorstwa czy np. fundusze emerytalne. W momencie debiutu kolejnych ETFów, sytuacja na rynku może stać się bardzo interesująca. Z drugiej strony może to również prowadzić do zwiększenia wykorzystywania krótkiej sprzedaży.

Oprócz rekordów na Bitcoinie obserwujemy również rekordy na indeksie Dow Jones Industrial Avergage. Indeks ten nie mógł pochwalić się największymi wzrostami, ale widać, że rynek kupuje spółki cykliczne. Wzrosty na indeksie Russell 2000 przekroczyły poziom 1%. Wczoraj poznaliśmy wyniki Netflixa, które okazały się być lepsze od oczekiwań pod względem zysku oraz ilości nowych użytkowników. Z drugiej strony rozczarowały przychody. S&P 500 zyskiwał napędzany dobrymi wynikami spółek z segmentu ochrony zdrowia.

Dobre nastroje to z kolei słaby amerykański dolar. EURUSD kontynuuje wzrosty, pomimo bardzo wysokich rentowności. To z kolei prowadzi do mocnego rynku surowców. Ponownie wybijało się złoto, które powoli zbliża się do możliwości przetestowania okolic poziomu 1800 USD za uncję. Inwestorzy oczywiście najbardziej zainteresowani będą początkiem listopada, kiedy to poznamy decyzję Fed oraz poznamy kolejne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Mówiąc o surowcach musimy wspomnieć o ropie naftowej, która zyskiwała dzisiaj po raporcie DOE, który pokazał spadek zapasów ropy. W kontekście surowców zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat rynku surowców energetycznych.

Podążając za trendem widocznym w innych zakątkach świata, roczna stopa inflacji w Kanadzie wzrosła do 4,4% we wrześniu z 4,1% w sierpniu i w porównaniu z prognozami rynkowymi na poziomie 4,3%, przy czym nadal należy tutaj zwrócić uwagę na silny efekt bazy z zeszłego roku. Była to najwyższa stopa inflacji od lutego 2003 r. w obliczu nasilającej się presji cenowej spowodowanej problemami z łańcuchem dostaw oraz niższym poziomem cen w 2020 roku. CAD był dzisiaj silny nie tylko dzięki danym, ale również dzięki ropie naftowej.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót