Podsumowanie dnia - w oczekiwaniu na OPEC

19:42 5 grudnia 2018

Pod nieobecność Amerykanów, rynki akcji w Europie traciły. Najsłabiej wśród głównych indeksów radził sobie niemiecki DAX, który na koniec dnia stracił prawie 2%. Po raz kolejny pozytywnie zaskoczył nasz parkiet, a indeks WIG20 uzyskał najlepszy wynik na koniec dnia, dodając 0,41%. Jutro do gry po wtorkowej wyprzedaży wraca Wall Street, więc rynki będą wystawione na kolejną próbę rynkowego sentymentu.

Na rynku walutowym najwięcej działo się na dolarze kanadyjskim. BoC utrzymał, co prawda stopy procentowe bez zmian, co było zgodne z konsensusem, ale komunikat z ostatniego posiedzenia wyraził wiele niepewności do przyszłej sytuacji gospodarczej. USDCAD mocno wzrósł i zdołał przetestować okrągły poziom 1,3400. Jutro dla tej pary kolejne ważne odczyty - indeks Ivey z Kanady oraz indeks ISM dla usług z USA.

Ciekawe ruchy obserwowaliśmy również na ropie naftowej przed jutrzejszym spotkaniem OPEC w Wiedniu. Dzisiejsze informacje wskazują, że Rosja prawdopodobnie zgodzi się na cięcie produkcji, a reprezentanci Omanu wskazują, że możliwa będzie obniżka rzędu 1 mln brk. Ropa kończy dzień wzrostami. Więcej o jutrzejszym wydarzeniu przeczytacie Państwo w dzisiejszym alercie: Czy OPEC może zatrzymać spadki na rynku ropy?.

Względny spokój mamy na rynku kryptowalut, jednak trzeba pamiętać, że może to być tylko cisza przed burzą, biorąc pod uwagę bliskość kilkumiesięcznych minimów na najważniejszych kryptowalutach. Wieczorem za 1 bitcoina płacimy obecnie niewiele ponad 3700$, co oznacza, że notowania ponownie wróciły w rejon listopadowych dołków.

Na koniec zapraszamy Państwa do przeczytania naszego najnowszego raportu surowcowego, gdzie omawiamy bieżące wydarzenia na rynku ropy, gazu, soi i kawy. Ostatnim liderem zmienności jest oczywiście gaz (NATGAS na xStation5), który po wysokim otwarciu zakrywa wzrostową lukę i spada poniżej poziomu 4,5$.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót